x 

ViperPrint sp. z o.o.

informuje, że projekt Innowacyjna technologia wytwarzania druków akcydensowych” jest realizowany w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4  Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013


Całkowity koszt netto realizacji Projektu: 3 321 200,00 PLN
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 3 321 200,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 992 720,00 PLN
Okres realizacji: 01.02.2012 – 31.12.2012

Kontakt do osoby kompetentnej w sprawie realizowanego projektu: 34 34 444 23

Instutucje realizujące program:

Instytucja Zarządzająca (IZ) PO IG:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR): http://www.mrr.gov.pl/

Instytucje Pośredniczące (IP):
Ministerstwo Gospodarki (MG): http://www.mg.gov.pl/

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW): http://www.nauka.gov.pl/ 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA):http://www.mswia.gov.pl/
Instytucja Wdrażająca (IW): Bank Gospodarstwa Krajowego: http://www.bgk.com.pl/

 

  

 

ViperPrint sp. z o.o.

informuje, że projekt „Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B Viper prowadzącej do rozwoju firmy ViperPrint sp. z o.o.jest realizowany w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013


Całkowity koszt netto realizacji Projektu: 2 930 378,14 PLN
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 2 930 378,14 PLN
Wartość dofinansowania: 1 708 426,88 PLN
Okres realizacji: 01.01.2013 – 31.05.2014

Kontakt do osoby kompetentnej w sprawie realizowanego projektu: Paweł Adamowski, tel. 34 37 094 29

Ważne adresy:


http://www.mrr.gov.pl/
http://www.mg.gov.pl/
http://www.poig.gov.pl/

http://www.parp.gov.pl/
http://www.web.gov.pl/

Zapytanie ofertowe:

Pobierz zapytanie ofertowe pdf »

 


W związku z realizacją II etapu projektu „Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B Viper prowadzącej do rozwoju firmy ViperPrint sp. z o.o.zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert, zgodnie z poniższymi zapytaniami:

- zapytanie ofertowe 1 »
- zapytanie ofertowe 2 »
- zapytanie ofertowe 3 »


W związku z realizacją III etapu projektu „Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B Viper prowadzącej do rozwoju firmy ViperPrint sp. z o.o.zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert, zgodnie z poniższymi zapytaniami:

- zapytanie ofertowe 1 »
- zapytanie ofertowe 2 »

Gwarantujemy najwyższą jakość!

           
Poleć Viperprint