x

Informacja o przejęciu spółki "DRUKARNIA VIPER" SP. Z O.O. przez spółkę "VIPERPRINT" SP. Z O.O.

 

 

Zarząd spółki "VIPERPRINT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informuje, że w dniu 01 października 2018 r., na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94, poz. 1037, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577), nastąpiło połączenie spółki "VIPERPRINT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (spółka przejmująca, KRS: 0000322783) z "DRUKARNIA VIPER” SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (spółka przejmowana, KRS: 0000244202). Z dniem połączenia, tejże 01 października 2018 r., spółka przejmująca ("VIPERPRINT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej.

Gwarantujemy najwyższą jakość!

           
Poleć Viperprint