x

Poleć ViperPrint - program polecający

 

 
 

Regulamin Programu „Polecaj ViperPrint”

 
§1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki programu „Polecaj ViperPrint”, zwanego dalej „Programem Polecającym”.
2. Organizatorem Programu Polecającego jest ViperPrint sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. Rejtana 33A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000322783; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50 000,00 zł.; NIP: 9492111281; REGON: 241139903 (zwana dalej „ViperPrint”).
3. Program Polecający jest przeznaczony dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników serwisu ViperPrint.pl.

 

§2

1. Udział Użytkownika w Programie Polecającym jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

 

§3

1. Program Polecający umożliwia Użytkownikowi (zwanemu dalej „Polecającym”) za pomocą aktywnego konta w sklepie internetowym ViperPrint polecić usługę ViperPrint (zwaną dalej „Usługą”) innej osobie (zwanej dalej „Zaproszonym Klientem”) za pomocą specjalnego formularza na stronie z wykorzystaniem specjalnego linku polecającego.
2. Polecający dostarcza Zaproszonemu Klientowi link polecający poprzez e-mail, e-mail ten musi być utworzony i wysłany zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wysyłanie niezamówionej informacji handlowej (tzw. „spam”) jest zakazane i skutkować będzie natychmiastowym wykluczeniem z Programu Polecającego.
3. Polecający wysyła poprzez formularz na stronie ViperPrint Zaproszonemu Klientowi wiadomość ze specjalnym linkiem polecającym, który zawiera unikatowy parametr przypisany do Polecającego.
4. Polecający uzyskuje punkt w Programie Polecającym, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
a) Zaproszony Klient w momencie rejestracji nie posiada konta w sklepie ViperPrint;
b) Zaproszony Klient zarejestruje konto w sklepie ViperPrint, używając specjalnego linku Polecającego;
c) Zaproszony Klient zrealizuje przynajmniej 1 zamówienie o minimalnej wartości 100 zł netto. Wszelkie dodatkowe lub kolejne zakupy wykonane przez Zaproszonego Klienta nie są objęte Programem Polecającym i nie będą generować żadnych premii ani dla Polecającego, ani dla Zaproszonego Klienta.
5. Po zdobyciu wyznaczonej ilości punktów (1, 3, 5, 8, 13, 18, 25, 32, 40, 50) Polecający otrzymuje nagrodę w postaci określonej wartości netto wyrażonej w PLN do wydania wyłącznie w sklepie ViperPrint. Wysokość nagrody zależna jest od liczby uzyskanych punktów i wynosi od 10 zł do 1000 zł.
6. Zaproszony Klient otrzyma 20% rabatu na pierwsze zakupy w sklepie ViperPrint po dokonaniu rejestracji konta. Warunkiem otrzymania rabatu jest zaznaczenie zgód marketingowych podczas rejestracji.

 

§4

1. Nagrody dla Polecającego i Zaproszonego Klienta, o których mowa, przyznawane są od razu po wypełnieniu w.w. warunków. 
2. Nagrody mają postać kodu rabatowego, który dostarczany jest na adres e-mail podany podczas rejestracji. Polecający może również sprawdzić przyznane mu kody po zalogowaniu na stronie ViperPrint, w panelu Programu Polecającego.
3. Sposób korzystania z kodów rabatowych został opisany na stronie ViperPrint w dziale Pomoc: https://www.viperprint.pl/jak-korzystac-z-kodow-rabatowych.

 

§5

1. Nagrody zostaną udzielone dla danego konta w trakcie trwania Programu Polecającego. Nie mogą być przeniesione na konto innego użytkownika.
2. Przyznane nagrody mogą być wykorzystane jedynie do zapłaty za zakupy w ViperPrint i w żadnym wypadku nie mogą być zwrócone lub wypłacone na rzecz Polecającego.
3. Nagrody nie sumują się - przy jednym zamówieniu można wykorzystać jeden kod rabatowy.
4. Jakiekolwiek oszustwa, które można przypisać bezpośrednio Polecającemu lub Zaproszonemu Klientowi, powodują natychmiastowe wykluczenie z Programu Polecającego, anulowanie wszelkich udzielonych nagród i, w razie potrzeby, podjęcie odpowiednich kroków prawnych.

 

§6

1. ViperPrint nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy Zaproszony Klient z jakiegokolwiek powodu nie zrealizuje zamówienia, o którym mowa w pkt. 4 par. 3.
2. Osoby lub podmioty, które są zarejestrowane w Programie Polecającym, nie otrzymują prowizji za zamówienia, których dokonał Zaproszony Klient, inne niż z pkt 4. par. 3.

 

§7

1. Regulamin dostępny jest na stronie: https://www.viperprint.pl/polec-viperprint
2. Wszelkie pytania lub reklamacje dotyczące Programu Polecającego należy kierować do Biura Obsługi Klienta na adres: info@viperprint.pl

 

§8

1. ViperPrint zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
2. Program Polecający może zostać rozwiązany przez ViperPrint w dowolnym czasie bez uprzedzenia.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory związane lub wynikające z Programu Polecającego rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby ViperPrint.

 

Gwarantujemy najwyższą jakość!
Na naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w Polityce prywatności.
Akceptuję
Darmowa wysyłka Poleć Viperprint