ILOŚĆ UŻYTKÓW

Ilość zamawianych użytków (wizytówek, pocztówek, plakatów, itp.) można określić w jeden z poniższy sposobów:

Wybór zdefiniowanej ilości poprzez jeden z przycisków.

Określenie dowolnej ilości poprzez ręczne wpisanie jej w pole Ilość

Istnieje również możliwość założenia jednego zamówienia na kilka projektów jednocześnie.Szczegółowe informacje odnośnie przygotowania takiego zamówienia znajdziecie TUTAJ