PERFORACJA

Perforacja jest używana jako metoda ułatwiająca rozdzielanie większego arkusza papieru, na z góry określone, mniejsze fragmenty.

W naszej drukarni perforacja jest wykonywana na tym samym urządzeniu co bigowanie, jest to liniowe przerywane nacięcie zadrukowanego papieru, wymiary nacięcie / przerwa jest odpowiednio: 3 mm / 1 mm.

Podobnie jak przy bigowaniu perforacja jest wykonywana po przycięciu wzoru do końcowego wymiaru. Przy składaniu zamówienia należy podać ilość linii perforacji na użytku. Perforacja jest możliwa wyłącznie w pionie lub w poziomie.