x
Polityka prywatności serwisu internetowego www.viperprint.pl

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, w związku z korzystaniem przez nich z usług serwisu internetowego viperprint.pl

1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest ViperPrint sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie KRS 0000244202 NIP 5732612432 REGON 240143481

2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych zostały opracowane wewnętrzne procedury i zasady, które mają zapobiec udostępnianiu danych osobom nieupoważnionym. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych.

3. Serwis internetowy viperprint.pl pozyskuje następujące dane:
- imię i nazwisko
- adres
- numer telefonu
- adres e-mail

Powyższe dane osobowe są potrzebne do rejestracji w bazie Użytkowników oraz do dokonania zakupów w serwisie internetowym.

4. Serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies do personalizowania ofert, rozpoznawania użytkownika, zapamiętywania produktów w koszyku oraz wielu innych czynności umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie serwisu. Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies poprzez ustawienie odpowiednich opcji w swojej przeglądarce internetowej. W celach technicznych serwis zbiera również dodatkowe informacje tj. adres IP, rodzaj przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego Użytkownika.

5. Przekazane przez Użytkowników dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim. Wyjątek stanowią firmy obsługujące płatności za dokonane zakupy oraz firmy kurierskie doręczające zamówienia na wskazane adresy. Ilość informacji jest wówczas ograniczana do wymaganego minimum.

6. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika podczas rejestracji. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych o usługach i produktach serwisu, z której może zrezygnować w każdym momencie, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w panelu klienta.

7. Serwis internetowy nie przechowuje danych poufnych takich jak dostęp do konta bankowego czy numery kart kredytowych.

8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd Użytkownikowi, który je tam umieścił. Użytkownik ten ma prawo do uaktualnienia, uzupełnienia danych poprzez wprowadzone modyfikacje w panelu klienta oraz do usunięcia danych osobowych - w tym celu należy przesłać e-mail na adres info@viperprint.pl
9. W serwisie mogą pojawić się linki do innych stron internetowych. Strony te działają niezależnie od serwisu viperprint.pl i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane.

Gwarantujemy najwyższą jakość!

             
Poleć Viperprint