x
Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, wszystkie pliki są dokładnie sprawdzane przez naszych grafików. Pamiętaj jednak, że obowiązek prawidłowego przygotowania pliku leży po Twojej stronie. Przed wgraniem pliku do zamówienia sprawdź jego poprawność i zgodność z parametrami zamówienia.

Na stronach poszczególnych produktów znajdują się makiety do pobrania. Mają one pomóc w prawidłowym przygotowaniu pliku do druku. Zachęcamy również do dokładnego zapoznania się z informacjami technicznymi: Podstawowe zasady przygotowania pracy oraz Najczęstsze błędy

Weryfikacja zakończona niepomyślnie powoduje konieczność poprawienia pliku, a przez to wydłuża termin wykonania zamówienia. Zostaniesz o tym poinformowany poprzez email oraz SMS wiadomością: Błąd pliku. W treści wiadomości nasi graficy określają rodzaj problemu i sugestie jak poprawić plik. Zakres weryfikacji:
 
 • zgodność parametrów zamówienia z przesłanym plikiem - pozwala wychwycić oczywiste pomyłki spowodowane wgraniem nieprawidłowego pliku do zamówienia;
 • czy wymiary wybrane w zamówieniu zgadzają się z plikiem;
 • czy ilość stron/zadruk wybrany w zamówieniu zgadza się z plikiem;
 • prawidłowe spady;
 • bezpieczne marginesy;
 • zamiana tekstów na krzywe - dotyczy plików otwartych;
 • orientacja stron - wszystkie strony muszą być w tej samej orientacji co strona pierwsza
 • prawidłowe przygotowanie uszlachetnień;
 • lakier UV - minimalne grubości elementów, minimalne odstępy;
 • tłoczenie - minimalne grubości elementów, minimalne odstępy;
 • hotstamping - minimalne grubości elementów, minimalne odstępy;
 • cięcie specjalne (ploter, sztancowanie) - prawidłowość pliku ze wzorem nacinania/wykrojnika;
 • poprawność falcowania - czy teksty nie wchodzą na linię falcowania, grafika sąsiednich łamów nie jest przesunięta względem linii łamania;
 • poprawność bigowania - czy teksty nie wchodzą na linię bigowania, grafika sąsiednich łamów nie jest przesunięta względem linii bigowania;
 • dziurkowanie - czy dziurka jest w odległości nie mniejszej niż 3 mm od linii cięcia, oznaczona w kolorze kontrastowym do tła, nie większa niż 1mm;
 • personalizacja - czy załączono dane, wielkość pola pod personalizację, wizualizacja personalizacji;
 • perforacja - wizualizacja miejsca perforacji.
 
Nasi graficy posiadają szerokie doświadczenie w zakresie poligrafii. Dlatego w trakcie sprawdzania pliku mogą zauważyć inne problemy niż opisane powyżej. W takim przypadku również reagujemy.
 • treści merytorycznej;
 • poprawność przygotowania kodów kreskowych w druku personalizowanym, QR, jeśli nie są przedmiotem zamówienia;
 • walorów estetycznych projektu;
 • doboru kolorów, jasności/kontrastu zdjęć;
 • poprawności przygotowania (układ stron) projektów bigowanych i falcowanych;
 • poprawności użycia kolorów specjalnych dla podłoży powlekanych symbol C (Coated); dla podłoży niepowlekanych U (Uncoated);
 • Overprint - dla obiektów wektorowych i tekstów o wypełnieniu C0/M0/Y0/K100 automatycznie jest nadawany Overprint.
Uwaga: Drukarnia www.viperprint nie ponosi odpowiedzialności za różnice w wyglądzie projektu po automatycznym usunięciu lub dodaniu Overprint.
 • Projekty przygotowane w przestrzeni RGB oraz w kolorach spotowych są automatycznie konwertowane do CMYK zgodnie z profilem Coated Fogra 39;
Drukarnia Viperprint nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w kolorystyce wynikające z automatycznych konwersji na CMYK. W przypadku przesłania plików PDF z załączonymi profilami kolorystycznymi, profile te są usuwane.
 • prawidłowe osadzenie fontów w plikach zamkniętych PDF;
 • niestandardowych kolorów z palety barw użytkownika.
 • Weryfikacja projektu z lakierem wybiórczym polega na sprawdzeniu parametrów technicznych określonych w punkcie „Wymagania”. Zgodność maski lakieru z grafiką drukowaną nie podlega weryfikacji, ponieważ nie jest to wymaganie techniczne, a jedynie walor estetyczny, o którym decyduje autor projektu.
Jeśli elementy projektu celowo przekraczają bezpieczne wartości (np. teksty są bliżej linii cięcia niż 3mm; na ulotkach falcowanych grafika jest celowo umieszczona niezgodnie z liniami łamania lub projekt celowo nie spełnia innych wymogów prawidłowego przygotowania do druku) – poinformuj nas o tym dodając do zamówienia uwagę: “Druk na własną odpowiedzialność”
Najpopularniejsze produkty jak wizytówki, ulotki i plakaty sprawdzamy za pomocą automatycznego systemu Preflight. Jego głównym zadaniem jest wyeliminowanie typowych pomyłek jakie zdarzają się podczas wprowadzania zamówienia. Preflight sprawdza pliki w rozszerzeniach: PDF, CDR, Ai, JPG, TIF. Rozmiar pliku nie może być większy niż 128MB
Grafika wyśrodkowana, każda strona projektu na osobnej stronie pliku. Rozszerzenia JPG i TIF tylko dla zamówień na druk jednostronny.
 
Co system sprawdza:
 • niezgodność ilości stron (zamówiony druk dwustronny - wgrany plik jednostronny lub na odwrót);
 • niezgodność wymiarów wgranego pliku względem zamówienia;
 • czy fonty zostały zamienione na krzywe i/lub osadzone;
 • informuje o rozdzielczości użytych w projekcie obrazów;
 • zamienia kolorystykę na CMYK;
 • usuwa nadrukowania.
Proces weryfikacji trwa zwykle mniej niż 1 minutę. W tym czasie pozostań na stronie. Po chwili wyświetli się podgląd Twojego projektu z naniesionymi liniami cięcia i bezpiecznym marginesem oraz podgląd gotowego użytku po docięciu.
 
Na co zwrócić uwagę:
 • sprawdź czy teksty lub inne istotne elementy projektu nie zostaną przycięte;
 • sprawdź czy wymiary wgranego pliku odpowiadają wymiarom z zamówienia;
 • sprawdź czy w projekcie są prawidłowe spady;
 • sprawdź czy wygląd projektu jest prawidłowy - nadrukowania oraz kolory inne niż CMYK po korekcie mogą mieć wpływ na wygląd grafiki;
 • w celu dokładnego sprawdzenia pobierz plik poglądowy lub plik do druku.
System Preflight generuje raport z wykrytymi ostrzeżeniami, błędami oraz korektami. Zapoznaj się z raportem i podglądami, zaznacz: akceptuj-plik-do-druku a następnie kliknij: potwierdź-akceptację
 
Po dokonaniu płatności zamówienie trafi do realizacji.
 
Gdy Preflight wykryje błąd możesz wgrać inny, poprawiony plik. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem weryfikacji automatycznej możesz skierować plik do weryfikacji przez naszych grafików klikając: sprawdzanie-przez-grafika
 
Staramy się dokładać wszelkich starań aby ułatwiać składanie zamówień w naszej drukarni dlatego jeśli system Preflight nie spełnia Twoich oczekiwań lub masz sugestie dotyczącego jego działania - będzie nam miło je poznać. Napisz na [email protected]
 
Produkty podlegające automatycznemu sprawdzaniu są oznaczone na ekranie wgrywania pliku:
oznaczenie-preflightu
Sprawdzanie powinno trwać poniżej 1 minuty. W tym czasie pozostań na stronie:
czas-sprawdzania
Po pozytywnym zweryfikowaniu pliku dostępne są podglądy oraz pliki do pobrania. Aby zobaczyć drugą stronę najedź kursorem na miniaturkę:
dostępne-podglądy
Po prawej stronie znajduje się raport z wynikiem weryfikacji i listą ewentualnych poprawek do wykonania:
raport-weryfikacji
W razie potrzeby możesz wgrać inny plik lub skierować zlecenie do zweryfikowania przez naszych grafików.
Jeśli wgrałeś do zamówienia poprawny plik i zapoznałeś się z podglądami, raportem oraz plikami do pobrania zatwierdź plik do druku zaznaczając pole "Akceptuję plik":
akceptuj-plik-do-druku
Następnie kliknij zielony przycisk "Akceptuj":
zatwierdzenie-pliku-do-druku
Drukarnia ViperPrint.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
 • niezgodności wynikające z plików CDR utworzonych w programie CorelDraw oraz plików PDF utworzonych przez program CorelDraw;
 • niezgodności wynikające z tworzenia plików PDF przez program CorelDraw w przypadku gdy plikiem wgranym do zamówienia jest plik CDR;
 • niezgodności wynikające z tworzenia plików PDF przez progam Adobe Photoshop (zalecamy pliki TIF bez warstw);
 • niezgodności wynikające z tworzenia plików PDF przez edytory tekstu lub amatorskie programy graficzne;
 • konwersję kolorów innych niż CMYK do przestrzeni CMYK;
 • niezgodności wynikające z użytych w pliku czcionek lub czcionek nie zamienionych na krzywe;
 • niezgodności wynikające z użytej w pliku opcji Overprint (nadrukowanie) w nieprawidłowy sposób;
 • niezgodności wynikające z umieszczania czarnej C0/M0/Y0/K100 grafiki nad (w hierarchii obiektów) inną, kolorową grafiką - zostanie ona nadrukowana;
 • niezgodności wynikające obecności w pliku ukrytych warstw;
 • niezgodności wynikające z niedostosowania projektu do wymogów technologicznych zawartych na stronie
 • niezgodności wynikające z przygotowania pracy w darmowych programach graficznych i kreatorach
 • niezgodności wynikające z użycia efektów specjalnych w programach graficznych, bez ich uprzedniego spłaszczenia z tłem do bitmapy

Podstawowe zasady przygotowania pracy

Najważniejszą czynnością na początku pracy nad projektem jest prawidłowe ustawienie strony roboczej, czyli obszaru na którym powstanie projekt. W programach do grafiki wektorowej (Illustrator, Corel) ustaw stronę netto (wymiary po docięciu) - np. ulotka 105x148mm i dodaj do niej obszar spadu.

 

Wyjątkiem jest Photoshop gdzie należy od razu ustawić obszar roboczy ze spadami po 2mm z każdej strony– np. dla ulotki 105x148mm będzie to 109x152mm

Uwaga: Nie podejmujemy się kadrowania plików PDF, które nie mają prawidłowo ustawionego pola kadrowania oraz PDF gdzie awers i rewers projektu ułożone są obok siebie na tej samej stronie.
Tło, zdjęcia i tym podobne elementy dochodzące do krawędzi projektu muszą zostać wypuszczone poza krawędź o 2mm z każdej strony do obszaru brutto (w katalogach są to 3 mm z każdej strony). Np. dla ulotki 105x148mm będzie to 109x152mm. Wyjątkiem są katalogi, segregatory, druk wielkoformatowy i niektóre kalendarze gdzie wymagamy większych spadów lub nie wymagamy ich wcale. Szczegółowe informacje w makietach produktów.

Projekt bez prawidłowych spadów zostanie odesłany do poprawki gdyż nie jest możliwe docięcie użytku, tak aby nie były widoczne białe, niezadrukowane krawędzie.

Włącz podgląd pola spadu podczas pracy aby kontrolować prawidłowe przygotowanie projektu. Corel: Illustrator: lub wcisnij CTRL+: Uwaga – Niektóre produkty np. katalogi, broszury, segregatory itp. wymagają większych spadów lub nie wymagają ich wcale np. koperty, druk wielkoformatowy. Więcej informacji w makietach konkretnych produktów.
Wszystkie teksty, logo oraz inne istotne elementy w pobliżu krawędzi muszą być od niej odsunięte o 3mm. Zachowaj bezpieczne marginesy aby uniknąć przycięcia tekstu i zadbać o estetykę projektu.
Korzystanie z prowadnic ułatwia pracę; należy jednak pamiętać aby prowadnice, linie cięcia oraz makiety umieszczać na warstwach zablokowanych do druku lub usunąć przed zapisem.
Każdy projekt przeznaczony do druku należy utworzyć w trybie kolorów CMYK. Jeśli mimo to w projekcie zastosowano kolory RGB, PANTONE lub inne – zostaną one konwertowane do przestrzeni CMYK automatycznie po czym mogą znacznie różnić się od zadanych pierwotnie, za co drukarnia nie bierze odpowiedzialności. Aby zachować pełną kontrolę nad wyglądem projektu samodzielnie zamień RGB na CMYK.

Projekt nie powinien zawierać osadzonych profili kolorów. Drukujemy przy użyciu profilu Fogra 39. W optymalnym dobraniu kolorów pomogą wzorniki kolorów dla druku offsetowego i cyfrowego.
Obrazy użyte w projekcie przeznaczonym do druku powinny mieć rozdzielczość 300 dpi.
Częstym powodem odrzucenia projektu są brakujące fonty w plikach otwartych. Aby wygląd tekstów pozostał zgodny z zamierzeniem grafika należy przekształcić je w krzywe. Zaznacz wszystkie teksty występujące w dokumencie, a następnie:

Corel: Rozmieść > przekształć w krzywe lub wciśnij CTRL+Q

Illustrator: Tekst > zamień na krzywe lub wciśnij SHITF+CTRL+O

Photoshop: Warstwa > rasteryzuj > warstwa tekstowa lub wciśnij SHIFT+CTRL+E aby spłaszczyć cały obraz.

W przypadku prac zapisanych w formacie PDF z dużą ilością tekstów np. katalogi należy korzystać ze standardowych krojów pism i prawidłowo osadzić fonty w pliku.
Równie częstym problemem dotyczącym tekstów jest kolor czarny. Zdarza się, że podczas kopiowania tekstu z edytora np. Word wkleja się on w kolorystyce RGB. Pamiętaj aby zawsze zmienić tryb na CMYK i odpowiednio dobrać składowe. Przy dużej ilości tekstu zastosuj K=100%, czyli C 0/M 0/Y 0/K 100

Drobny tekst złożony ze wszystkich składowych CMYK, a przez to drukowany czterema kolorami może być mniej czytelny i nieestetyczny.
Uwaga: Drukarnia Viperprint nie ponosi odpowiedzialności za różnice w wyglądzie projektu po automatycznym usunięciu lub dodaniu Overprint. Nie stosuj opcji Overprint, a unikniesz niespodzianek.
Zgodność projektu z parametrami zlecenia jest pierwszą rzeczą jaką sprawdzają weryfikatorzy zajmując się Twoim zamówieniem.

Jeśli zamówiłeś np. ulotki w druku dwustronnym a w pliku jest tylko jedna strona zamówienie zostanie wstrzymane do czasu zmiany pliku lub zamówienia. Częstym błędem jest również pomyłka dotycząca formatu np. A5 i A6. Dlatego aby realizacja Twojego zamówienia nie była niepotrzebnie przedłużona zawsze sprawdź czy parametry zamówienia odpowiadają Twoim zamiarom i są zgodne z projektem.

W przypadku gdy wybrałeś niewłaściwą opcję ale już potwierdziłeś zamówienie – nasze Biuro Obsługi Klienta służy pomocą.
Format PDF jest zalecanym i preferowanym formatem plików w naszej drukarni. Pliki PDF zachowują wszystkie informacje z plików źródłowych. Umożliwiają pewne i bezbłędne odtworzenie wyglądu projektu na innym urządzeniu oraz druk - co nie zawsze jest możliwe w przypadku plików otwartych (źródłowych).

ViperPrint akceptuje PDF w trybie zgodności Acrobat 5 (PDF1.4) Gdy upewniłeś się, że Twój projekt spełnia wszystkie wymagania prawidłowego przygotowania do druku zapisz plik PDF korzystając z instrukcji dla Twojego programu graficznego.
Z menu wybierz: [Plik > Publikuj jako PDF] W oknie [Publikuj jako PDF]

wprowadź nazwę pliku i wskaż miejsce na dysku gdzie ma być zapisany.

Kliknij przycisk [Ustawienia] i w kolejnych zakładkach wprowadź parametry jak pokazano poniżej:

W zakładce [Kolor] ważne aby nie osadzać profili kolorów. W zakładce [Ustawienia drukarskie] ważne aby zaznaczyć pole [Margines na spad] – PDF zostanie zapisany ze spadami (pod warunkiem, że zostały prawidłowo zadane jeszcze na etapie projektowania)

Dla większości produktów wymagamy spadów po 2mm. Wyjątkiem są katalogi, segregatory itp. gdzie należy zadać odpowiednio większy spad. Ważne: pola [Znaczniki drukarskie] pozostawiamy odznaczone.


Prawidłowo przygotowany dokument nie powinien zgłaszać problemów w ostatniej zakładce.

Teraz możesz zapisać PDF klikając przycisk [OK] Warto jednak zachować wprowadzone właśnie ustawienia aby skorzystać z nich gdy następnym razem będziesz przygotowywać projekt do druku w naszej drukarni. Dodaj nowy wzorzec PDF klikając [+] a następnie wprowadź nazwę np. Druk Viper Nowe ustawienia będą dostępne w oknie [Publikuj jako PDF] z listy rozwijalnej.


Korzystanie z ustawień predefiniowanych oszczędza czas i gwarantuje powtarzalność pracy.

Uwaga: Efekty specjalne programu CorelDraw mogą być różnie wyświetlane na innych urządzeniach oraz wywołać niepożądany wygląd wydruku. W związku z powyższym nasza drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za projekty przesłane w plikach CDR oraz PDF generowanych z programu Corel Draw. Jeśli w projekcie zastosowano efekty specjalne soczewka itp. zalecamy przekształcić tą część grafiki w mapę bitową.
Z menu wybierz: [Plik > Zapisz jako]

W oknie [Zapisz jako] wybierz z listy [Zapisz jako typ]: Adobe PDF Następnie wprowadź nazwę pliku i wskaż miejsce na dysku gdzie ma być zapisany i kliknij [Zapisz]

Pojawi się okno ustawień zapisu PDF, w kolejnych zakładkach wprowadź ustawienia jak przedstawiono poniżej:Ważne: nie zadawaj znaczników i paserów. Zaznacz pole [Użyj ustawień spadu dokumentu] upewniając się, że spady zostały prawidłowo ustawione na początku pracy nad projektem.

Dla większości produktów wymagamy spadów po 2mm. Wyjątkiem są katalogi, segregatory itp. gdzie należy zadać odpowiednio większy spad.

W zakładce [Wyjście] ważne aby nie dołączać profilów kolorów.Teraz możesz zapisać projekt do druku klikając przycisk [Zapisz PDF] Warto jednak zachować wprowadzone właśnie ustawienia aby skorzystać z nich gdy następnym razem będziesz przygotowywać projekt do druku w naszej drukarni. Kliknij przycisk [Zapisz Ustawienia] a następnie wprowadź dla nich nazwę np. Druk Viper


Nowe ustawienia będą dostępne w oknie [Zapisz Adobe PDF] z listy rozwijalnej. Korzystanie z ustawień predefiniowanych oszczędza czas i gwarantuje powtarzalność pracy.
Z przyczyn technologicznych odradzamy zapis do formatu PDF z programu Photoshop. Zalecane jest aby projekty tworzone w programie Adobe Photoshop zapisywać w formacie TIF. Gdy ukończyłeś już pracę nad projektem i upewniłeś się, że spełnia on podstawowe zasady przygotowania pracy do druku spłaszcz wszystkie warstwy wybierając z menu Warstwa > Scal widoczne lub wciskając SHIFT + CTRL + E a następnie Plik > Zapisz jako > TIF bez kompresji obrazu.


Projekt przygotowany w programie InDesign należy eksportować do PDF; poniżej instrukcja jak wykonać tą operację poprawnie. Z menu wybierz: Plik > Eksportuj...

W oknie [Eksportuj] wybierz z listy [Zapisz jako typ]: Adobe PDF Następnie wprowadź nazwę pliku i wskaż miejsce na dysku gdzie ma być zapisany i kliknij [OK]

Pojawi się okno ustawień zapisu PDF, w kolejnych zakładkach wprowadź ustawienia jak przedstawiono poniżej:Ważne: nie zadawaj znaczników i paserów. Zaznacz pole [Użyj ustawień spadu dokumentu] upewniając się, że spady zostały prawidłowo ustawione na początku pracy nad projektem.

Dla większości produktów wymagamy spadów po 2mm. Wyjątkiem są katalogi, segregatory itp. gdzie należy zadać odpowiednio większy spad.

W zakładce [Wyjście] ważne aby nie dołączać profilów kolorów.Teraz możesz zapisać projekt do druku klikając przycisk [Eksportuj] Warto jednak zachować wprowadzone właśnie ustawienia aby skorzystać z nich gdy następnym razem będziesz przygotowywać projekt do druku w naszej drukarni. Kliknij przycisk [Zapisz predefiniowane ustawienia] a następnie wprowadź dla nich nazwę np. viper_druk
Większość ustawień predefiniowanych jest współużytkowana przez programy InDesign, Illustrator, Photoshop oraz Acrobat. Celem jest zachowanie w pliku PDF wszystkich informacji, które będą potrzebne drukarni do prawidłowego wykonania usługi. Ustawienia PDF można zdefiniować w każdym profesjonalnym programie graficznym aby wykorzystywać je przy ponownym zapisie. Jest to wygodne i ułatwiające pracę rozwiązanie. Każdy kolejny projekt zapisz na ustawieniach wybranych z listy i wyślij do drukarni mając pewność, że projekt jest przygotowany według poprawnych parametrów PDF.

Aby zdefiniować własne ustawienia należy wybrać odpowiednie polecenie w menu [Plik] lub [Edycja] Można również zdefiniować ustawienia podczas zapisu pliku do PDF jak przedstawiono powyżej. Więcej informacji na temat ustawień predefiniowanych znajdziesz w Pomocy poszczególnych programów.

Uwaga: Mimo zapisu na zalecanych przez ViperPrint ustawieniach predefiniowanych zamówienie może zostać wstrzymane z powodu błędu pliku jeśli projekt nie spełnia podstawowych zasad przygotowania do druku.

Aby katalog został prawidłowo wydrukowany należy zastosować następujący układ stron:

1. Katalogi drukowane na jednej gramaturze papieru – wielostronicowy plik (najlepiej w formacie pdf) powinien zostać przygotowany w formie pojedynczych stron ustawionych w kolejności czytania.

2. Katalogi drukowane na różnych gramaturach papieru (inna dla okładki, inna dla środka) – należy stworzyć osobne pliki dla okładki i środka. Oba zapisać jako pliki wielostronicowe w formie pojedynczych stron ułożonych w kolejności czytania. Następnie należy je połączyć zipem lub rarem i jako jedno archiwum dołączyć do zamówienia.

3. Katalogi bez paginacji stron należy przygotować jako plik wielostronicowy, ułożony w kolejności czytania.

Okładkę katalogu PUR lub Hotmelt należy przygotować jako składkę uwzględniającą grubość grzbietu. Informacje na temat grubości grzbietów (dla poszczególnych gramatur podłoża i ilości stron) znajduje się na stronie produktu. Środek należy przygotować jako osobny, wielostronicowy plik w formie pojedynczych stron ustawionych w kolejności czytania.

 

Strony w plikach otwartych (.cdr, .ai, .tiff) należy przygotować osobno – każda strona w osobnym pliku. W nazwie należy uwzględnić opis (okładka, środek) oraz podać numerację stron.

Dobre praktyki w przygotowaniu pliku do druku.

1. Gdy w projekcie znajduje się duża ilość ciemnych apli, a podłoże do druku jest białe (np. kreda mat 350g czy karton 300g), sugerujemy, tam gdzie jest taka opcja do wyboru, zabezpieczanie druku folią. Zapobiegnie to pękaniu włókien przy cięciu, a krawędzie pozostaną estetyczne.

Uszlachetnienia

Zaczynając pracę z projektem pamiętaj, że lakier wykonywany jest na naszej nowej maszyny MGI Jet Varnish, która jest cyfrowym urządzeniem o wysokiej wydajności bez konieczności użycia sita. Wybierając elementy projektu (np. logo, nazwisko), które mają być uszlachetnione lakierem uwzględnij opisane wymagania.
 

Przygotowując plik z lakierem wybiórczym UV pamiętaj, że uszlachetnienie powinno znajdować się na oddzielnych stronach/warstwach w pliku.  

Przy tworzeniu projektu pamiętaj o uwzględnieniu poniższych wytycznych. W innym wypadku elementy obiektu do uszlachetnienia mogą zostać zalane.

 
 
Podstawowe ograniczenia do przygotowania maski do lakieru UV wybiórczego: 
 • Wypełnienie 100%K

 
lakier3d
 
 • Linie i odległości między nimi nie cieńsze niż 0,4 mm

Linie nie mogą być cieńsze niż 0,4 mm. Podobnie odległość pomiędzy liniami nie może być mniejsza niż 0,4 mm. W przypadku pracy, gdy wybieramy np. jakiś napis z jednolitej apli uszlachetnienia, to te przestrzenie muszą być większe. To oznacza, że odległość pomiędzy elementami wówczas musi wynosić minimum 0,7 mm. Ponadto zalecamy unikać łączenia jednocześnie bardzo drobnych i bardzo dużych elementów na jednym projekcie ze względów technologicznych.


 
lakier3d
 
 • Wielkość tekstu min. 9 pkt.

 
hotstamping
 
 • Wielkość obiektów złożonych (logo, znaki, ikony) min. 10 mm, przy czym najcieńszy element składowy powinien mieć grubość 0,4 mm

 
lakier3d
 
 • Istnieje możliwość wykonania prac z lakierem UV wybiórczym "na spad" przy wyborze folii soft touch. Projekt przygotowany "na spad" na innym rodzaju folii nie będzie podlegał ewentualnym reklamacjom. Wówczas zalecamy zachować bezpieczny margines tj. min. 3 mm od spadu. 
 
 

 

 • Elementy projektu, które mają być lakierowane wybiórczo 3D, powinny znajdować się w tym samym miejscu, co elementy drukowane CMYK, tak aby uniknąć przesunięć.

 
lakier3d

 
 • W przypadku przygotowania grafik dla produktów z uszlachetnieniem lakierem wybiórczym UV należy przygotować prace w następującym układzie 

 

 


Dla jednostronnego uszlachetnienia lakierem wybiórczym UV 

 
 
 
Dla dwustronnego uszlachetnienia lakierem wybiórczym UV 
 
 
 
 
 • Uwaga: Na tych samych elementach pracy nie można stosować jednocześnie lakieru wybiórczego UV i hotstampingu. Prosimy o niestosowanie takiego połączenia. Tego rodzaju projekty będą przez nas odrzucane. 

 

 

Przygotowanie pliku:

 
 1. W programie do grafiki wektorowej (Corel lub Illustrator) utwórz dokument o pożądanych wymiarach wraz ze spadami po 2mm.
 2. Utwórz swój projekt graficzny pamiętając o podstawowych zasadach przygotowania pliku do druku (tryb CMYK, spady, bezpieczne marginesy)
 3. Teraz stworzysz maskę lakierowania. W tym celu skopiuj elementy projektu mające być lakierowane i wklej w tym samym miejscu na następnej stronie/obszarze roboczym tak aby zachować spasowanie.
 4. Maska lakierowania ma być jednolicie czarna. Usuń cienie i przejścia tonalne itp. (jeśli są zastosowane) a następnie nadaj dla wypełnienia i obrysu kolor K=100% (C=0 M=0 Y=0 K=100)


Gotowy projekt możesz przesłać do nas jako plik otwarty Ai lub CDR zachowując porządek stron/obszarów roboczych (osobno projekt do druku, osobno maska lakieru) Preferujemy jednak pliki w formacie PDF. Zalecane jest wyeksportowanie pliku do formatu PDF i zapisanie go jako wielostronicowy PDF w trybie zgodności Acrobat 4 (PDF 1.3) bez profilów kolorystycznych. Koniecznie zachowaj kolejność stron:

 
 • str.1 druk CMYK awers;
 • str. 2 druk CMYK rewers;
 • str. 3 lakier UV awers;
 • str. 4 lakier UV rewersJeśli zamawiasz druk jednostronny lub np. lakierowanie tylko na rewers itp. wstaw w odpowiednim miejscu pustą stronę tak aby PDF zawsze miał cztery strony.

Przygotowanie projektu:

 
 1. Utwórz swój projekt graficzny pamiętając o podstawowych zasadach przygotowania pliku do druku (tryb CMYK, spady, bezpieczne marginesy)

  Najlepszą jakość uzyskasz z grafiki wektorowej, jeśli jednak pracujesz w Photoshop zasady są podobne jak w programach wektorowych, z tym że maskę na lakier umieszczamy w osobnym dokumencie i zamieniamy ją na bitmapę o głębi jednobitowej.
   
 2. W tym celu wybierz: Obraz > Tryb > Szarości i kliknij OK aby usunąć informacje o kolorze.
 3. Teraz wybierz: Obraz > Tryb > Bitmapa i kliknij OK aby spłaszczyć warstwy. W oknie dialogowym wpisz: wyjście: 300 piks/cal, metoda: próg 50%
 4. Na koniec wciśnij CTRL+SHIFT+S by zapisać jako TIFF bez kompresji obrazu.

Jak przygotować plik:

 1. W programie do grafiki (Corel, Illustrator, InDesign lub Photoshop) utwórz dokument o pożądanych wymiarach wraz ze spadami po 2mm.
 2. Utwórz swój projekt graficzny pamiętając o podstawowych zasadach przygotowania pliku do druku (tryb CMYK, spady, bezpieczne marginesy)

 3. Teraz kolej na poddruk kolorem dodatkowym. Utwórz nową warstwę i nazwij ją White. Umieść ją nad warstwą zawierającą projekt CMYK.

 4. Następnie skopiuj elementy projektu mające być poddrukowane i wklej w tym samym miejscu na nowej warstwie tak aby zachować spasowanie.

 5. Wszystkie elementy do poddruku muszą być w postaci wektorowej. Jeśli w projekcie występują bitmapy należy je obrysować do pożądanego kształtu, a następnie usunąć (bitmapy) z warstwy White. Na warstwie zostają tylko obiekty wektorowe o wypełnieniu i obrysie w jednym kolorze np. (C15/M0/Y0/K0)

 6. Aby program RIPujący prawidłowo odróżnił grafikę drukowaną białą farbą należy utworzyć dla niej kolor specjalny White (pisane dużą literą).

  1. Corel X5: Narzędzia > Edytor palet > z listy rozwijanej wybierz: Palety użytkownika > Niestandardowe kolory dodatkowe > Dodaj kolor > w zakładce Modele wprowadź wartości CMYK np. C15/M0/Y0/K0 > kliknij Dodaj do palety>kliknij Zamknij > wybierz utworzoną przed chwilą próbkę i zmień nazwę na: White (pisane z dużej litery) i w zakładce Traktuj jako, ustaw kolor jako Dodatkowy> kliknij Ok

  2. Illustrator: Okno > Próbki > Nowa próbka > wpisz nazwę White (pisane z dużej litery) > Typ koloru zmień na Kolor dodatkowy > wprowadź wartości CMYK np. C15/M0/Y0/K0 > kliknij Ok

  3. InDesign: Okno > Kolor > Próbki > Nowa próbka koloru > wpisz nazwę White (pisane z dużej litery) > Typ koloru zmień na Kolor dodatkowy > wprowadź wartości CMYK np. C15/M0/Y0/K0 > kliknij Ok

 7. Gdy utworzyłeś już kolor dodatkowy możesz wypełnić nim wszystkie obiekty przeznaczone do poddrukowania. W tym celu zaznacz obiekty, a następnie z palety Próbki wybierz kolor specjalny White i zadaj go dla wypełnienia i obrysu.

 8. Ostatnim krokiem jest dodanie atrybutu Overprint (nadrukuj) dla wypełnienia i obrysu wszystkich obiektów warstwy White.

  1. Corel: zaznacz obiekt i kliknij prawym przyciskiem myszy > Nadrukuj wypełnienie, Nadrukuj obrys

  2. Illustrator: Okno > Atrybuty > zaznacz Wypełnienie nadruku, Obrys nadruku

  3. InDesign: Okno > Wyjście > Atrybuty > zaznacz Nadruk wypełnienia, Nadruk obrysu

Gotowy projekt można zostawić w postaci otwartej CDR lub Ai dzięki czemu nasi weryfikatorzy mają możliwość dokładnego sprawdzenia poprawności przygotowania poddruku.

Pliki zamknięte PDF uznajemy za poprawnie przygotowane oraz sprawdzone przez Państwa i nie otwieramy ich do edycji.

O czym należy pamiętać:

 • do poddruku nadaje się tylko grafika wektorowa

 • odradzamy poddruk dla drobnych tekstów i obiektów z uwagi na pasowanie

 • odradzamy ze względu na technologię druku stosowania pełnej apli przy użyciu białej farby

 • kolor specjalny musi nazywać się dokładnie: White

 • elementy grafiki drukowane białą farbą muszą być w projekcie nad grafiką CMYK i mieć zadany Overprint dla wypełnienia i obrysu

 • dla poddruku zalecane jest wypełnienie jednolite, jednak można wykonać w projekcie przejścia tonalne lub użyć wartości pośrednich w zakresie 0-100%

Tłoczenie, podobnie jak lakier wybiórczy UV pozwala na wyróżnienie wybranych elementów projektu. Sam sposób przygotowania plików również jest bardzo podobny. Zaczynając pracę z projektem pamiętaj, że tłoczenie jest procesem, który ma techniczne ograniczenia, dlatego też na gotowej np. wizytówce dopuszczalna jest tolerancja 0,5 mm w spasowaniu z drukiem.

Znaczną część składową ceny stanowi koszt wykonania matrycy tłoczącej, dlatego uwzględniamy to w cenie opcji. Twoje matryce, po pierwszym wykorzystaniu są u nas oznaczane i przechowywane. Można zatem skorzystać z nich wielokrotnie przy późniejszych projektach - nie płacąc już kosztów wykonania matrycy.

Matryc tłoczenia nie można wykorzystać jako matryc do hotstampingu. Maksymalny rozmiar standardowej matrycy tłoczenia to 100x100mm. Wykonanie większej matrycy jest możliwe ale należy zwrócić się z zapytaniem o kalkulację niestandardowego rozmiaru wysyłając wzór tłoczenia jako plik wektorowy na [email protected]
 
Wybierając elementy projektu (np. logo, nazwisko), które mają być wytłoczone uwzględnij wymagania i ograniczenia:
 
 • tylko grafika wektorowa – nie ma możliwości wykonania matrycy tłoczenia na podstawie grafiki rastrowej
 • minimalna grubość elementu 0,4mm
 • minimalny odstęp między elementami tłoczonymi (światło) 0,75mm
 • minimalny rozmiar fontu podstawowego 12pkt
 • minimalne odstępy między znakami w ozdobnym kroju pisma 0,75mm
 • nie spasujemy tłoczenia na jednym użytku, na którym tłoczone miałyby być elementy druku i elementy hotstampingu
 • nie spasujemy tłoczenia na jednym użytku, na którym tłoczone miałyby być elementy z lakierem wybiórczym i elementy hotstampingu
 • nie spasujemy tłoczenia z elementem grafiki pokrywającym się na awersie i rewersie

Przygotowanie tłoczenia:
 
 1. W programie do grafiki wektorowej (Corel lub Illustrator) utwórz dokument o pożądanych wymiarach wraz ze spadami po 2mm.
 2. Utwórz swój projekt graficzny pamiętając o podstawowych zasadach przygotowania pliku do druku (tryb CMYK, spady, bezpieczne marginesy)
 3. Teraz stworzysz wzór tłoczenia. W tym celu skopiuj elementy projektu mające być tłoczone i wklej w tym samym miejscu na następnej stronie/obszarze roboczym tak aby zachować spasowanie.
 4. Wzór tłoczenia ma być jednolicie czarny. Usuń cienie i przejścia tonalne itp. (jeśli są zastosowane) a następnie nadaj dla wypełnienia kolor K=100% (C0/M0/Y0/K100)
 5. Cały wzór musi być scalony do jednej ścieżki złożonej, bez przecinających się ścieżek – można to sprawdzić w podglądzie szkieletowym. Jeśli zastosowano obrys należy go rozwinąć i scalić aby wzór tłoczenia składał się tylko z wypełnienia. Więcej informacji w pomocy programów graficznych.

Gotowy projekt możesz przesłać do nas jako plik otwarty Ai lub CDR zachowując porządek stron/obszarów roboczych (osobno projekt do druku, osobno wzór tłoczenia). Preferujemy jednak pliki w formacie PDF. Zalecane jest wyeksportowanie pliku do formatu PDF i zapisanie go jako wielostronicowy PDF w trybie zgodności Acrobat 4 (PDF 1.3) bez profilów kolorystycznych.

Uwaga: Standardowo tłoczenie wykonuje się jako wypukłe na stronie pierwszej; jeśli jednak Twoim zamiarem jest uzyskać na stronie pierwszej wklęsły wzór – przygotuj tłoczenie w odbiciu lustrzanym oraz uprzedź nas o tym dodając do zlecenia notatkę.

Ciekawym zabiegiem dla atrakcyjności projektu jest zastosowanie tłoczenia na spad. Należy przy tym pamiętać o pewnych ograniczeniach:
 
 • tłoczenie na krawędź – tylko na sąsiadujących krawędziach np. górna i prawa
 • nie ma możliwości wykonania tłoczenia na krawędzi przeciwległe np. lewa i prawa
 • element tłoczony musi zajmować obszar przynajmniej 3mm od krawędzi

Hotstamping, podobnie jak tłoczenie pozwala na wyróżnienie wybranych elementów projektu. Sam sposób przygotowania plików również jest bardzo podobny.

Wybierając elementy projektu (np. logo, nazwisko), które mają być pokryte folią hot uwzględnij wymagania oraz ograniczenia:

 • opcje tę można zastosować na dwóch stronach projektu (jeśli zamawiasz przez ViperCyfrę, skontaktuj się wcześniej z BOK w celu uzyskania wyceny)
 • tylko grafika wektorowa – nie ma możliwości wykonania matrycy hotstampingowej na podstawie grafiki rastrowej
 • minimalna grubość elementu 0,2mm
 • minimalny odstęp między elementami tłoczonymi (światło) 0,4mm
 • minimalny rozmiar fontu podstawowego 8 pkt
 • minimalne odstępy między znakami w ozdobnym kroju pisma 0,75mm
 • nie spasujemy tłoczenia na jednym użytku, na którym tłoczone miałyby być elementy druku i elementy hotstampingu
 • nie spasujemy tłoczenia na jednym użytku, na którym tłoczone miałyby być elementy z lakierem wybiórczym i elementy hotstampingu
 • nie ma możliwości dopasowania hotstampingu idealnie do druku, musi być między nimi odległość minimum 2mm
 • hotstamping można wykonać na formacie podłoża 210x297mm maksimum
 • matryce hostapmpingu powyżej 100x100mm traktowane są jako "niestandardowe" i wymagają indywidualnej wyceny, nie mogą być jednak większe niż 148x210mm


​Przygotowanie projektu z hotstampingiem:
 

 1. W programie do grafiki wektorowej (Corel lub Illustrator) utwórz dokument o pożądanych wymiarach wraz ze spadami po 2mm.
 2. Utwórz swój projekt graficzny pamiętając o podstawowych zasadach przygotowania pliku do druku (tryb CMYK, spady, bezpieczne marginesy)
 3. Teraz kolej na hotstamping. Wytnij elementy projektu mające być pokryte folią hot i wklej w tym samym miejscu na następnej stronie/obszarze roboczym tak aby zachować spasowanie. Na warstwie CMYK pod folią hot może znajdować się tylko tło.
 4. Oznaczenie hotstampingu ma być jednolicie czarne. Usuń cienie i przejścia tonalne itp. (jeśli są zastosowane) a następnie nadaj dla wypełnienia kolor K=100% (C0/M0/Y0/K100)
 5. Cały wzór musi być scalony do jednej ścieżki złożonej, bez przecinających się ścieżek – można to sprawdzić w podglądzie szkieletowym. Jeśli zastosowano obrys należy go rozwinąć i scalić aby obiekt składał się tylko z wypełnienia. Więcej informacji w pomocy programów graficznych.
 6. Gotowy projekt możesz przesłać do nas jako plik otwarty Ai lub CDR zachowując porządek stron/obszarów roboczych (osobno projekt do druku, osobno hotstamping). Preferujemy jednak pliki w formacie PDF. Zalecane jest wyeksportowanie pliku do formatu PDF i zapisanie go jako wielostronicowy PDF w trybie zgodności Acrobat 4 (PDF 1.3) bez profilów kolorystycznych.


​Istnieje możliwość wykonania hotstampingu na spad. Należy przy tym pamiętać o pewnych ograniczeniach:
 

 • hotstamping na krawędź – tylko na dwóch sąsiadujących krawędziach np. górna i prawa
 • nie ma możliwości wykonania hotstampingu na krawędzi przeciwległe np. lewa i prawa
 • element pod folię hot musi zajmować obszar przynajmniej 3mm od krawędzi
 • gładka apla przy hotstampingu może mieć maksymalnie 1x1 cm


Uwaga: Na tych samych elementach pracy nie można stosować jednocześnie lakieru wybiórczego UV i hotstampingu. Tego rodzaju projekty będą przez nas odrzucane.

Znaczną część składową ceny stanowi koszt wykonania matrycy, dlatego uwzględniamy to w cenie opcji. Twoje matryce, po pierwszym wykorzystaniu są u nas przechowywane i oznaczane. Można zatem skorzystać z nich wielokrotnie przy późniejszych projektach - nie płacąc już kosztów wykonania matrycy.

Maksymalny rozmiar standardowej matrycy hotstampingu to 100x100mm. Wykonanie większej matrycy również jest możliwe - skontaktuj się w tej sprawie z Biurem Obsługi Klienta.

Wytyczne dla przygotowania pracy z lakierem wypukłym 3D lub/i złoceniem/srebrzeniem

Przygotowując plik do druku z uszlachetnieniami: lakierem wybiórczym 3D, złoceniem, srebrzeniem lub innym kolorem folii, pamiętaj, że każde z nich powinno znajdować się na oddzielnych stronach/warstwach w pliku. Przy tworzeniu projektu pamiętaj o uwzględnieniu poniższych wytycznych. W innym wypadku elementy obiektu do uszlachetnienia mogą zostać zalane.
 
lakier wypukły 3D przygotowanieProces technologiczny wykonywania wizytówek DeLuxe jest weryfikowany przez zespół odpowiednio wykwalifikowanych pracowników na każdym etapie produkcyjnym. W związku z tym, że jest to linia produktów z elementami 3D, dokładność cięcia wynosi + / - 1 mm. Przy projektowaniu wizytówek DeLuxe wybierając opcję złocenia / srebrzenia, pamiętaj, że są to uszlachetnienia wypukłe 3D i nie jest konieczne pokrywanie folii dodatkową warstwą lakieru UV 3D. Zalecamy, aby uszlachetnienia 3D (lakier UV 3D, złocenie 3D oraz srebrzenie 3D) odsunąć o 2 mm od linii bigowania.
 

Podstawowe ograniczenia do przygotowania maski do uszlachetnień 3D (złocenie 3D, srebrzenie 3D, lakier UV 3D):

 
 • Wypełnienie 100%K

 
lakier3d
 
 • Linie i odległości między nimi nie cieńsze niż 0,4 mm
  Linie nie mogą być cieńsze niż 0,4 mm. Podobnie odległość pomiędzy liniami nie może być mniejsza niż 0,4 mm. W przypadku pracy, gdy wybieramy np. jakiś napis z jednolitej apli uszlachetnienia, to te przestrzenie muszą być większe. To oznacza, że odległość pomiędzy elementami wówczas musi wynosić minimum 0,7 mm. Ponadto zalecamy unikać łączenia jednocześnie bardzo drobnych i bardzo dużych elementów na jednym projekcie ze względów technologicznych.

 
lakier3d
 
 • Wielkość tekstu min. 9 pkt.

 
hotstamping
 
 • Wielkość obiektów złożonych (logo, znaki, ikony) min. 10 mm, przy czym najcieńszy element składowy powinien mieć grubość 0,4 mm

 
lakier3d
 
 • Istnieje możliwość wykonania prac z uszlachetnienia 3D takich jak złocenie 3D, srebrzenie 3D i lakier UV 3D "na spad" przy wyborze folii soft touch. Projekt przygotowany "na spad" na innym rodzaju folii nie będzie podlegał ewentualnym reklamacjom. Wówczas zalecamy zachować bezpieczny margines tj. min. 3 mm od spadu.


 
 
 
 • Elementy projektu, które mają być lakierowane wybiórczo 3D, powinny znajdować się w tym samym miejscu, co elementy drukowane CMYK, tak aby uniknąć przesunięć.

 
lakier3d
 
 • Elementy projektu, które mają być foliowane (złocenie, srebrzenie, inne kolory), nie powinny znajdować się na obszarze pliku do druku. Na warstwie CMYK, pod folią może znajdować się tylko tło.


 
lakier3d

 
 • Złocenie 3D / Srebrzenie 3D można łączyć z lakierem UV 3D, przy czym należy brać pod uwagę to , że lakierowanie jest wykonywane na osobnym etapie procesów produkcyjnych, dlatego elementy lakierowane nie powinny się pokrywać z elementami złoconymi. 
  Należy pamiętać, że w przypadku gdy te warstwy na siebie nachodzą, to lakier musi być wybrany spod warstwy złocenia 3D/ srebrzenia 3D.
 
 • W przypadku przygotowania grafiki dla produktu DeLuxe z jednostronnym uszlachetnieniem 3D, należy przygotować tak projekt by ilość przygotowanych stron wynosiła 6, przy czym tam gdzie nie ma uszlachetnienia, należy wstawić pustą stronę jak pokazano na schemacie.

 
lakier3d
 

Opcje dodatkowe

Standardowe falcowanie na 3C lub 3Z dla ulotki 297x210mm to trzy łamy po 97mm, 100mm, 100mm i względem tych łamów należy równać elementy projektu.

Dla składania innego niż standardowe 3C, 3Z lub V (na pół) wymagamy załączenia do zlecenia pliku poglądowego z zaznaczonym zwymiarowaniem. Minimalna szerokość łamu 70mm.
 
Falcowanie najczęściej wykorzystywane jest przy druku ulotek.
Miejsce wykonania otworu oznaczamy na pierwszej stronie projektu do druku krzyżykiem wielkości 1mm w kolorze kontrastowym do tła.

Na co zwrócić uwagę:
 
 • oznaczenie dziurki nie może być większe niż 1mm;
 • początek dziurki nie może być bliżej niż 3mm od krawędzi;
 • dziurka znajdująca się po lewej stronie awersu wyjdzie po stronie prawej rewersu i odwrotnie;
 • standardowo wykonujemy otwór o średnicy 4mm.

​Jest możliwe wykonanie otworu 3mm, 5mm, 6mm oraz 8mm co należy zaznaczyć dodając stosowną notatkę do zamówienia. Podczas procesu wiercenia może wystąpić przesunięcie do 1,5 mm względem miejsca zaznaczonego przez klienta na projekcie
Dziurkowanie stosowane jest m. in. przy wykonywaniu teczek z gumką lub toreb reklamowych.
Standardowo wykonujemy perforację np. na biletach (w pionie lub poziomie) przez całą długość użytku (maksymalnie 350mm długości).
Jeśli w Twoim zamówieniu należy wykonać więcej niż jedną perforację na użytku prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta: [email protected] lub (34) 34 444 44
 
Przygotowanie pliku z zaznaczonym miejscem perforacji:
 
 • w plikach otwartych (Ai lub CDR) utwórz linię w kontrastowym do tła kolorze w porządanym miejscu. Takie oznaczenie perforacji umieść na oddzielnej warstwie lub stronie. Oznaczenie powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwiało bezpieczne usunięcie przed drukiem i nie tworzyło ryzyka przypadkowego uszkodzenia projektu.
   
 • w plikach zamkniętych PDF utwórz linię w kontrastowym do tła kolorze w porządanym miejscu. Oznaczenie perforacji umieść na stronie następującej po stronach zawierających grafikę do druku.
   
 • spłaszczone pliki TIF i JPG nie dają możliwości usunięcia przed drukiem linii oznaczającej perforację, dlatego zapisz strony projektu w osobnych plikach i spakuj w archiwum załączając dodatkowy plik z wizualizacją perforacji.
Wykonanie naklejek, zaproszeń czy opakowań o różnych kształtach wymaga dużej precyzji i powtarzalności. Nasz ploter wyposażony jest w optyczny system automatycznego pozycjonowania Graphtec ARMS. System ten koryguje zarówno błędy ułożenia materiału jak i nieliniowości druku. Jednocześnie zapewnia precyzyjne i powtarzalne wycinanie po obrysie naniesionej grafiki.

Przygotowanie linii cięcia:
 
 1. W programie do grafiki wektorowej (Corel lub Illustrator) utwórz dokument o pożądanych wymiarach wraz ze spadami po 2mm.
 2. Utwórz swój projekt graficzny np. kalendarza pamiętając o podstawowych zasadach przygotowania pliku do druku (tryb CMYK, spady, bezpieczne marginesy)
 3. Pora na linie cięcia. W tym celu utwórz nową warstwę nad warstwą z projektem i nanieś pożądany wzór cięcia za pomocą linii o grubości włosowej.

Gotowy projekt proszę przesłać do nas jako plik otwarty Ai lub CDR zachowując porządek warstw.

Dla cięcia należy uwzględnić tolerancję 0,5mm
Wykonanie wizytówki lub ulotki w unikalnym, niestandardowym kształcie wymaga wykonania pracy z użyciem wykrojnika. Rysunek wykrojnika należy stworzyć w programie do grafiki wektorowej Corel lub Illustrator w tym samym dokumencie co projekt aby zachować spasowanie. Linie cięcia, czyli noże markujemy za pomocą koloru czerwonego; bigowanie kolorem zielonym; natomiast perforację czerwoną linią przerywaną. W pliku otwartym CDR lub Ai pozostawiamy wykrojnik na osobnej warstwie, oddzielnie od grafiki do druku. Natomiast w pliku zamkniętym PDF wykrojnik ma znajdować się na osobnej stronie. Warto utworzyć dodatkowy plik podglądowy, w którym znajdzie się grafika do druku z naniesionym wykrojnikiem.
Opcje personalizacji pozwalają na dodanie indywidualnych elementów na każdym egzemplarzu w nakładzie.
Umożliwiają naniesienie informacji takich, jak np. numery seryjne, imiona i nazwiska, dodatkowe oznaczenia czy też grafiki. Ma to szczególne znaczenie, kiedy np. biznes karty mają być użyte jako identyfikatory czy karty lojalnościowe.

Personalizacja kart plastikowych

Plastikowe biznes karty wykonane według Twojego projektu mogą zostać poddane personalizacji.
Na każdej biznes karcie możemy umieścić dodatkowe, indywidualne informacje lub elementy, takie jak pasek do podpisu, numer, dane personalizacyjne, grafika, kod kreskowy.
Personalizację można nanieść we wszystkich kolorach CMYK oraz w kolorze białym White. Należy jednak pamiętać, że ze względu na technologię wykonania, kolor tła może mieć wpływ na ostateczną kolorystykę nadruku (lekka transparentność farby).
Pasek do podpisu jest to forma personalizacji polegająca na nadrukowaniu na biznes karcie, w wybranym miejscu, białego paska, na którym można umieszczać informacje pisane odręczne (np. długopisem).

Jeśli chcesz zamówić biznes karty z paskiem do podpisu, przygotuj projekt w programie wektorowym np. CorelDraw lub Illustrator, zgodnie z naszymi wytycznymi dotyczącymi przygotowania plików. W miejscu, w którym ma się znajdować biały pasek, pozostaw w projekcie białe tło, dla lepszego efektu wizualnego.

Wraz z plikiem do druku prześlij do drukarni plik poglądowy z miejscem umieszczenia paska ‒ tak, abyśmy nie mieli wątpliwości, jakiego efektu oczekujesz. Przygotowany projekt, zapisany w formacie otwartym .cdr, .ai lub w formacie PDF, wraz z plikiem poglądowym, spakuj do archiwum .zip lub .rar i załącz do zamówienia.

Minimalna wysokość paska do podpisu to 10 mm, maksymalna 15mm. Minimalna długość paska do podpisu to również 10 mm, maksymalna zaś odpowiada długości biznes karty. Pasek do podpisu można wykonać „na spad”, tj. od krawędzi do krawędzi.

W ramach jednego paska wykonywany jest nadruk o wysokości maksymalnie 15 mm i długości odpowiadającej biznes karcie. Pasek może być wykonany z przerwami (np. okienka), jednak jego szerokość nadal nie może przekraczać maksymalnych 15 mm.

Paski do podpisu, umieszczone na karcie jeden pod drugim, nieprzekraczające łącznie maksymalnej długości, są liczone jako dwa, ponieważ ich szerokość przekracza 15 mm. Możesz też wykonać większą ilość pasków do podpisu.
Aby otrzymać wycenę takiego projektu, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta, pod adresem [email protected]Personalizacja biznes kart w formie numeracji pozwala umieścić indywidualny numer na każdym egzemplarzu druku. Jeśli chcesz, żebyśmy ponumerowali Twoje biznes karty, podaj zakres numeracji w polu wyświetlonym po zaznaczeniu opcji personalizacyjnej: numeracja.

Zakres numeracji może być ciągiem liczb np. od 001 do 500, możesz również podać własną kombinację cyfr ‒ w tym celu prześlij nam bazę danych przygotowaną w Excelu (każdy numer w osobnym polu).

Projekt biznes karty przygotuj w programie wektorowym, np. CorelDraw lub Illustrator, zgodnie z naszymi wytycznymi dotyczącymi przygotowania plików.
Wraz z plikiem do druku prześlij nam plik poglądowy (otwarty, bez skrzywionych czcionek .cdr, .ai) z miejscem, w którym powinna zostać wykonana numeracja.
Jeśli numeracja ma zostać poprzedzona zerami np. 001-1000, umieść taką informację w polu z zakresem numeracji lub/i w pliku poglądowym.
Minimalna wielkość fontu to 5 pkt. maksymalna – 20 pkt. Jeżeli potrzebujesz fontu większego niż 20 pkt, wybierz opcję personalizacji w postaci grafiki. Lista czcionek, których można użyć, jest ograniczona do podstawowych powszechnie stosowanych krojów:
 
 • Arial
 • Arial Black
 • Comic Sans MS
 • Courier
 • NewGeorgia
 • Impact
 • Lucida Console
 • Lucida Sans Unicode
 • MS Sans Serif
 • MS Serif
 • Palatino Linotype
 • Tahoma
 • Times New Roman
 • Trebuchet MS
 • Verdana


Jeśli wybierzesz inną czcionkę, koniecznie dołącz ją do zamówienia w postaci pliku .ttf lub .otf. Przygotowany projekt, zapisany w formacie otwartym .cdr, .ai lub w formacie PDF, plik poglądowy oraz, opcjonalnie, bazę danych i czcionkę, spakuj do archiwum .zip lub .rar i załączyć do zamówienia. Podczas pakowania biznes karty z numeracją nie są segregowane wg kolejności numerów.


 
Ta opcja daje ci możliwość umieszczenia na każdej biznes karcie indywidualnych informacji, takich jak imię i nazwisko, adres, data urodzenia, stanowisko oraz wiele innych.

Projekt biznes karty przygotuj w programie wektorowym, np. CorelDraw lub Illustrator, zgodnie z naszymi wytycznymi dotyczącymi przygotowania plików. Wraz z plikiem do druku prześlij nam przygotowaną w osobnym pliku bazę danych (jako plik .txt, .csv lub .xls). Dane personalizacyjne umieść w osobnych kolumnach (nazwisko/ funkcja/ adres), w odpowiedniej kolejności, spójnej z projektem. Bazy danych muszą zawierać tylko informacje tekstowe.

Przy tego typu pracach niezbędny jest plik poglądowy (otwarty, bez skrzywionych czcionek, .cdr lub .ai) z zaznaczonymi miejscami, w których mają się znaleźć odpowiednie dane. Najlepiej umieścić w pliku poglądowym dane najdłuższego rekordu z bazy, aby oszacować potrzebne miejsce. Dane napisz czcionką o pożądanej wielkości, kolorze i stylu (np. pogrubienie lub pochylenie). W innym wypadku zastosujemy standardową czcionkę Arial o wielkości dostosowanej do najdłuższego rekordu z bazy.

Minimalna wielkość fontu to 5 pkt. Maksymalna – 20 pkt. Ustalając wielkość czcionki na projekcie, weź pod uwagę rekordy o największej liczbie znaków. Jeżeli potrzebujesz fontu większego niż 20 pkt, wybierz opcję personalizacji w postaci grafiki. Lista czcionek, których można użyć, jest ograniczona do podstawowych powszechnie stosowanych krojów:

 
 • Arial
 • Arial Black
 • Comic Sans MS
 • Courier
 • NewGeorgia
 • Impact
 • Lucida Console
 • Lucida Sans Unicode
 • MS Sans Serif
 • MS Serif
 • Palatino Linotype
 • Tahoma
 • Times New Roman
 • Trebuchet MS
 • VerdanaJeśli wybierzesz inną czcionkę, koniecznie dołącz ją do zamówienia w postaci pliku .ttf lub .otf.
Przygotowany projekt, zapisany w formacie otwartym .cdr, .ai lub w formacie PDF, plik poglądowy, bazę danych oraz opcjonalnie czcionkę, spakuj do archiwum .zip lub .rar i załącz do zamówienia.

UWAGA!
Jeśli dane personalizacyjne zawierają znaki diakrytyczne (np. przecinek, ogonek lub kropka, dostawiany do litery, nad nią, pod nią, w środek litery itp. i niosący informację o sposobie wymawiania głoski oznaczonej tą literą)  niepochodzące z języka polskiego prosimy o samodzielne przygotowanie plików do druku tak jak w przypadku personalizacji grafiką.

Ten rodzaj personalizacji umożliwia nadruk dowolnych danych personalizacyjnych, takich jak zdjęcia (legitymacje), zróżnicowane grafiki (obejmujące 30% powierzchni karty), logotypy, teksty w dowolnej czcionce.
Na każdym użytku możemy nadrukować zupełnie odmienne elementy.

Projekt biznes karty przygotuj w programie wektorowym, np. CorelDraw lub Illustrator, zgodnie z naszymi wytycznymi dotyczącymi przygotowania plików. W miejscu, w którym chcesz umieścić np. zdjęcie lub logo (element graficzny) sugerujemy dla lepszego efektu wizualnego pozostawienie białego tła. Pole pod zdjęcie/elementy graficzne powinno mieć minimalny format 15x23 mm. Format zdjęcia powinien być pomniejszony ok. 0,5 mm z każdej strony od wybranego pola w którym ma się znaleźć. Ze względu na możliwe przesunięcia w trakcie personalizacji sugerujemy użycie białego tła na zdjęciach. Konieczne jest dokładne spasowanie elementów personalizacji z ogólnym projektem CMYK.

W personalizacji grafiką konieczne jest przygotowanie osobnych wielostronicowych plików PDF z danymi, które mają zostać naniesione w ramach personalizacji (bez wspólnej grafiki drukowanej offsetowo), umieszczonymi w odpowiednich miejscach. Należy przygotować poszczególne rekordy na osobnych stronach PDF (tyle, ile wynika z zamówionej ilości).
Przykładowo, jeśli do personalizacji jest 50 sztuk biznes kart ‒ przygotuj 50-stronicowy plik PDF, gdzie każda ze stron będzie zawierała osobną grafikę np. zdjęcie.

Przygotowany projekt, zapisany w formacie otwartym .cdr, .ai lub w formacie PDF, oraz plik do personalizacji (PDF) spakuj do archiwum .zip lub .rar i załącz do zamówienia. Ze względu na wielkość plików, zalecamy je dostarczać poprzez serwer FTP.

W ramach personalizacji istnieje możliwość generowania kodów kreskowych następujących rodzajów: EAN-13, kod 128, kod 39 i przeplatany 2 z 5.

Kod EAN-13 – składa się z 12 cyfr oraz jednej cyfry kontrolnej (losowej)
Kod 128 – może składać się z cyfr oraz liter
Kod 39 – może składać się z cyfr oraz liter
Kod 2 z 5 – składa się wyłącznie z cyfr.

Projekt biznes karty przygotuj w programie wektorowym, np. CorelDraw lub Illustrator, zgodnie z naszymi wytycznymi dotyczącymi przygotowania plików. Wraz z projektem przyślij nam przygotowaną w osobnym pliku bazę danych (jako plik .txt, .csv lub .xls) albo określ po prostu zakres kodowania, np. 001‒500.

Przy tego typu pracach niezbędny jest plik poglądowy (otwarty, bez skrzywionych czcionek, w formacie .cdr, .ai) z zaznaczonym umiejscowieniem kodu oraz określonym rodzajem kodu. Minimalna wielkość pola pod większość kodów kreskowych to 20 x 30 mm, pole pod kod 39 powinno mieć minimum 20 x 55 mm.

Przygotowany projekt, zapisany w formacie otwartym .cdr, .ai lub w formacie PDF, plik poglądowy oraz bazę danych spakuj do archiwum .zip lub .rar i załącz do zamówienia.

Pobierz przykładowy projekt z grafiką personalizowaną i arkusz personalizacyjny
Personalizacja w druku cyfrowym jest możliwa dla wizytówek, biznes kart, pocztówek, zaproszeń, plakatów, ulotek, naklejek, dyplomów, kart menu, biletów i linijek. Jest nanoszona podczas procesu druku, na maszynach cyfrowych HP Indigo. W ramach personalizacji istnieje możliwość wyboru numeracji oraz danych personalizacyjnych. Opcja personalizacji wyklucza możliwość wyboru opcji tłoczenia oraz hot-stampingu.
Ta personalizacja pozwala umieścić na każdej karcie indywidualny numer. W pracach przeznaczonych do numeracji należy podać zakres numeracji lub przesłać gotową bazę danych, jeśli numeracja jest bardziej skomplikowana, np. jest to kombinacja cyfr.

Przygotuj projekt w programie wektorowym, np. CorelDraw lub Illustrator, zgodnie z naszymi wytycznymi dotyczącymi przygotowania plików. Wraz z plikiem do druku prześlij nam plik poglądowy (otwarty, bez skrzywionych czcionek, w formacie .cdr lub .ai) z miejscem, w którym powinna zostać wykonana numeracja.

Minimalna wielkość fontu to 5 pkt. Lista czcionek, których można użyć w tym rodzaju personalizacji jest ograniczona do podstawowych, powszechnie stosowanych krojów: Arial, Arial Black, Comic Sans MS, Courier, NewGeorgia, Impact, Lucida Console, Lucida Sans Unicode, MS Sans Serif, MS Serif, Palatino Linotype, Tahoma, Times New Roman, Trebuchet MS, Verdana. Jeśli chcesz zastosować inną czcionkę, dołącz ją do zamówienia w postaci pliku .ttf lub .otf.
Przygotowany projekt, zapisany w formacie otwartym .cdr, .ai lub w formacie PDF, plik poglądowy oraz opcjonalnie bazę danych i czcionkę, spakuj do archiwum .zip lub .rar i załącz do zamówienia. Użytki z numeracją nie są segregowane wg kolejności numerów.
W ramach opcji „dane personalizacyjne” można nadrukować proste dane personalne, takie jak imię i nazwisko (np. w zaproszeniach) lub kody kreskowe.

Proste dane personalne w druku cyfrowym

Przygotuj projekt w programie wektorowym, np. CorelDraw lub Illustrator, zgodnie z naszymi wytycznymi dotyczącymi przygotowania plików. Wraz z projektem prześlij nam bazę danych przygotowaną w osobnym pliku (jako plik .txt, .csv lub .xls). Dane personalizacyjne umieść w kolumnie, w odpowiedniej kolejności, spójnej z projektem. Bazy danych muszą zawierać tylko informacje tekstowe.
Przy tego typu pracach niezbędny jest również plik poglądowy (otwarty, bez skrzywionych czcionek, w formacie .cdr, .ai) z zaznaczonymi miejscami, w których mają się znaleźć odpowiednie dane. Najlepiej umieścić w pliku poglądowym dane najdłuższego rekordu z bazy, aby oszacować potrzebne miejsce. Dane prosimy napisać czcionką o pożądanej wielkości, kolorze i stylu (np. pogrubienie lub pochylenie). W innym przypadku zastosowana zostanie standardowa czcionka Arial (wielkość dostosowana do najdłuższego rekordu z bazy).

Minimalna wielkość fontu to 5 pkt. Ustalając wielkość czcionki na projekcie weź pod uwagę rekordy o największej liczbie znaków. Lista czcionek, których można użyć w tym rodzaju personalizacji jest ograniczona do podstawowych, powszechnie stosowanych krojów:
 
 • Arial
 • Arial Black
 • Comic Sans MS
 • Courier
 • NewGeorgia
 • Impact
 • Lucida Console
 • Lucida Sans Unicode
 • MS Sans Serif
 • MS Serif
 • Palatino Linotype
 • Tahoma
 • Times New Roman
 • Trebuchet MS
 • VerdanaPrzygotowany projekt, zapisany w formacie otwartym .cdr, .ai lub w formacie PDF, plik poglądowy, bazę danych oraz opcjonalnie czcionkę należy spakować do archiwum .zip lub .rar i załączyć do zamówienia.

UWAGA!
Jeśli dane personalizacyjne zawierają znaki diakrytyczne (np. przecinek, ogonek lub kropka, dostawiany do litery, nad nią, pod nią, w środek litery itp. i niosący informację o sposobie wymawiania głoski oznaczonej tą literą)  niepochodzące z języka polskiego prosimy o samodzielne przygotowanie plików do druku tak jak w przypadku personalizacji grafiką.

W ramach personalizacji istnieje możliwość generowania kodów kreskowych następujących rodzajów: EAN-13, kod 128, kod 39 i przeplatany 2 z 5.
Kod EAN-13 – składa się z 12 cyfr oraz jednej cyfry kontrolnej (losowej)
Kod 128 – może składać się z cyfr oraz liter
Kod 39 – może składać się z cyfr oraz liter
Kod 2 z 5 – składa się wyłącznie z cyfr.

Przygotuj projekt w programie wektorowym, np. CorelDraw lub Illustrator, zgodnie z naszymi wytycznymi dotyczącymi przygotowania plików. Wraz z projektem przyślij nam przygotowaną w osobnym pliku bazę danych (jako plik .txt, .csv lub .xls) albo określ po prostu zakres kodowania, np. 001‒500.

Przy tego typu pracach niezbędny jest plik poglądowy (otwarty, bez skrzywionych czcionek, w formacie .cdr, .ai) z zaznaczonym umiejscowieniem kodu oraz określonym rodzajem kodu. Minimalna wielkość pola pod większość kodów kreskowych to 20 x 30 mm, pole pod kod 39 powinno mieć minimum 20 x 55 mm.
Przygotowany projekt, zapisany w formacie otwartym .cdr, .ai lub w formacie PDF, plik poglądowy oraz bazę danych spakuj do archiwum .zip lub .rar i załącz do zamówienia.

Wymagania technologiczne

Maksymalne dopuszczalne nasycenie kolorów:
 
 • Druk offsetowy:
  • na papierach powlekanych (kredy, kartony powlekane): 350%
  • na papierach niepowlekanych (papiery offsetowe): 250%
 • Druk cyfrowy: 270%
 • Druk offsetowy na tworzywach PVC i PP: 300%

Przy czarnych tłach, w celu uzyskania najwyższej jakości druku, zalecamy użycie koloru czarnego ze składowych C30/M30/Y30/K100
Minimalne dopuszczalne nasycenie kolorów:
 
 • dla linii i kratek o grubości 0,1 pkt = 100%K
 • dla linii i kratek o grubości 0,3 pkt i więcej = od 20%K do 100%K

 

Teksty i linie przygotowane w kontrze (wybranie). Zwróć uwagę na wielkość czcionek i grubość linii przygotowując projekt w kontrze (teksty i elementy graficzne wybrane z tła). Dla tego typu druku zaleca się stosowanie linii o minimalnej grubości 0,2 mm. Aby zapewnić czytelność tekstów sugerujemy użycie czcionek prostych o wielkości nie mniejszej niż 8 pkt., dla czcionek szeryfowych min. 10 pkt. ( za wyjątkiem czcionek bardzo cienkich)

Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze wynosi:

 • dla krojów jednoelementowych 8 pkt
 • dla krojów dwuelementowych 10 pkt

Aby uniknąć sytuacji, w której druga strona na gotowym wydruku jest odwrócona "do góry" nogami względem pierwszej zapisuj projekty zawsze w orientacji czytelnej i nie obracaj strony drugiej jeśli nie ma takiej potrzeby.

W razie wątpliwości zapoznaj się z najczęściej stosowanymi orientacjami obrotu oraz ich niepoprawnymi odpowiednikami poniżej:

Obie strony przesłanego pliku muszą mieć jednakową orientację: pionową lub poziomą przyjmując za punkt odniesienia orientację awersu.
Plikiem, który trafia bezpośrednio do druku jest zawsze plik PDF. Pliki zapisane w pozostałych akceptowalnych rozszerzeniach są najpierw doprowadzane do postaci PDF i dopiero wtedy weryfikowane pod kątem poprawności przygotowania. Dlatego aby do ostatniego etapu przed drukiem zachować kontrolę nad wyglądem projektu zalecamy załączenie do zamówienia pliku w formacie PDF. Nie przyjmujemy plików, przesyłanych przez zewnętrzne strony typu wetransfer, dropbox, dysk google.

Szczegółowa instrukcja zapisu do PDF znajduje się tutaj.

PDF

PDF jest zalecanym i preferowanym formatem plików w naszej drukarni. Pliki PDF zachowują wszystkie informacje z plików źródłowych.
Umożliwiają pewne i bezbłędne odtworzenie wyglądu projektu na innym urządzeniu. Jest to plik zamknięty – nie podlega edycji ani ingerencji dzięki czemu efekt wydruku odpowiada w 100% temu, jak wygląda plik przesłany do drukarni.

O czym należy pamiętać:
 • w pracach wielostronicowych każda strona projektu powinna być na osobnej stronie pliku PDF;
 • wszystkie znaczniki i pasery są zbędne – prosimy wyłączyć generowanie ich podczas zapisu;
 • należy usunąć przed zapisem wszystkie elementy makiety oraz linie cięcia;
 • ViperPrint akceptuje PDF w trybie zgodności Accrobat 4 (PDF1.3)

CDR

CDR jest plikiem wynikowym programu CorelDraw.
Jako plik otwarty niesie ryzyko niezgodności wyglądu projektu po otwarciu na innym urządzeniu/innej wersji programu.

O czym należy pamiętać:
 • poszczególne strony projektu należy pogrupować i wycentrować na osobnych stronach pliku;
 • wszystkie teksty należy zamienić na krzywe (z wyjątkiem podglądu personalizacji);
 • efekty programu Corel mogą powodować niezamierzone zmiany w wyglądzie projektu – należy zamienić te fragmenty grafiki na mapy bitowe;
 • akceptujemy pliki CDR do wersji X5
Uwaga: Drukarnia ViperPrint nie ponosi odpowiedzialności za błędy wydruku powstałe wskutek stosowania efektów programu Corel.

Ai

Ai jest plikiem wynikowym programu Adobe Illustrator.
Jako plik otwarty niesie ryzyko niezgodności wyglądu projektu po otwarciu na innym urządzeniu/innej wersji programu.

O czym należy pamiętać:
 • poszczególne strony projektu należy pogrupować i wycentrować na osobnych obszarach roboczych;
 • wszystkie teksty należy zamienić na krzywe (z wyjątkiem podglądu personalizacji);
 • wszystkie obrazy i pliki połączone użyte w projekcie należy osadzić (więcej informacji w pomocy programu Illustrator);
 • akceptujemy pliki Ai do wersji CS5.

EPS

EPS Uniwersalny format postcriptowy (do wersji 8.0).
JPG jest to format pliku grafiki rastrowej w kompresji stratnej.
Plik zamknięty – nie podlega edycji ani ingerencji dzięki czemu efekt wydruku odpowiada w 100% temu, jak wygląda plik przesłany do drukarni. Pliki zajmują mniej miejsca w związku z tym czas przesłania przez internet jest krótszy.

O czym należy pamiętać:
 • wymagana rozdzielczość pliku to 300 dpi w formacie 1:1;
 • tryb kolorów CMYK;
 • poszczególne strony projektu w osobnych plikach w wymiarach ze spadami.
TIF jest to format pliku grafiki rastrowej w kompresji bezstratnej.
Plik zamknięty – nie podlega edycji ani ingerencji dzięki czemu efekt wydruku odpowiada w 100% temu, jak wygląda plik przesłany do drukarni. Projekty przygotowane w formacie TIF nie mogą zawierać dodatkowych warstw, kanałów alfa czy kolorów spotowych.

O czym należy pamiętać:
 • wymagana rozdzielczość pliku to 300 dpi w formacie 1:1;
 • tryb kolorów CMYK, 8 bit;
 • poszczególne strony projektu w osobnych plikach w wymiarach ze spadami;
 • nie należy stosować kompresji LZW przed zapisem należy spłaszczyć cały obraz.

PSD

Plik wynikowy programu Photoshop.
Projekty przygotowane w formacie PSD nie mogą zawierać dodatkowych warstw, kanałów alfa czy kolorów spotowych.

O czym należy pamiętać:
 • wymagana rozdzielczość pliku to 300 dpi w formacie 1:1;
 • tryb kolorów CMYK, 8 bit;
 • poszczególne strony projektu w osobnych plikach w wymiarach ze spadami;
 • przed zapisem należy spłaszczyć cały obraz.

W projekcie zastosowano efekty specjalne programów graficznych (Corel, Illustrator, InDesigne, Photoshopa i innych).

Soczewka, cień, przezroczystość, wypełnienie tonalne, tryby mieszania itp. mogą być nieprawidłowo interpretowane przez inne urządzenia, czego efektem jest niezamierzona zmiana wyglądu projektu.

Zaznacz tło i część projektu, w której użyto efektów, a następnie przekształć je w bitmapę na ustawieniach 300 DPI CMYK

Przygotowanie pracy do druku wielkoformatowego wiąże się z przestrzeganiem nieco odmiennych wytycznych niż w standardowym druku offsetowym. Prosimy zapoznać się z najważniejszymi wskazówkami, których znajomość jest istotna przy projektowaniu prac.
 1. Preferowanym formatem plików jest TIF lub CDR;
 2. Projekty dla druku wielkoformatowego nie wymagają spadów. Format wydruku to finalny format netto projektu;
 3. Jeśli projektujesz baner lub inny materiał z opcjami takimi jak oczkowanie, zawijanie lub rękaw - pamiętaj o uwzględnieniu odpowiedniego obszaru bezpiecznego, w którym nie będą umieszczone teksty lub inne ważne elementy projektu. Aby dowiedzieć się jakie odstępy należy zachować - skorzystaj z makiet, odpowiednich dla danego materiału i rodzaju wykończenia;
 4. Druk wielkoformatowy - to druk rolkowy. W związku z tym pewnym ograniczeniem jest szerokość rolki materiału, która może zostać zadrukowana. Dla każdego materiału - szerokość ta jest inna. Informacje na ten temat znajdziesz w makietach odpowiednich dla danego materiału;
 5. Rozdzielczość prac musi mieścić się w granicach od 90 do 150 dpi i jest zależna od rozmiarów projektu. Np. jeśli projektujesz duży baner - rozsądnie zastosować rozdzielczość projektu 90 dpi. Z kolei dla mniejszych naklejek z folii monomerycznej można użyć nieco większej rozdzielczość max. 150 dpi. Odpowiedni dobór rozdzielczości:
  1. 150 dpi - dla prac poniżej 3 m2;
  2. 120 dpi - dla prac od 3 m2 do 6m2;
  3. 90 dpi - dla wszystkich prac powyżej 6m2;  
  4. Zalecana rozdzielczość dla banerów reklamowych Hard solvent wynosi 96 dpi.
 6. Wymagamy prac w formacie 1:1 z wyjątkiem z powodu ograniczenia wielkości strony w programie Adobe Illustrator do ok. 578 cm. Pliki przygotowane w tym programie mogą mieć mniejszy format jeśli:
  1. zachowano oryginalne proporcje;
  2. praca zawiera wyłącznie elementy wektorowe, dające się przeskalować do większego rozmiaru bez straty jakości;
  3. w uwagach do zamówienia została zamieszczona stosowna adnotacja o wymaganym skalowaniu projektu przed drukiem;
  4. przesłano plik otwarty AI;
 7. Aby uzyskać prawidłową, głęboką czerń w projekcie zalecamy stosowanie składowych: C60/M50/Y40/K100;
 8. Tła oraz aple i elementy w kolorze szarym, zajmujące znaczną powierzchnię, sugerujemy wypełniać składowymi: C10/M10/Y10/K60. W druku wielkoformatowym nie zaleca się stosowania szarości uzyskanej z samego koloru czarnego;
 9. Projekt musi być przygotowany w rozbarwieniu CMYK;
 10. Wszystkie czcionki muszą zostać zamienione na krzywe;
 11. Jeśli chcesz użyć opcji wycinania na ploterze, dostępnej dla folii samoprzylepnych, zastosuj się do poniższych instrukcji: Po przygotowaniu projektu w programie wektorowym na kolejnej, osobnej warstwie nazwanej CIĘCIE należy nanieść WEKTOROWY kontur stanowiący linię cięcia naszego obiektu. Grubość linii cięcia powinna być ustawiona na rozmiar WŁOSOWY (0,001mm). Linie cięcia powinny znajdować się na obrysach wycinanej grafiki. Dobrą praktyką przy tworzeniu projektów jest zaplanowanie pewnego marginesu błędu na poziomie 0,5 mm.
 12. W plikach na druk UV, które mają wybraną opcję wykończenia lakierem varnish lub poddruku kolorem białym, prosimy, aby były zamieszczone warstwy w kolorystyce spotowej. Sposób przygotowania pliku w przypadku wybrania opcji varnish i zadruku kolorem białym:

  I WARSTWA – CMYK (PROJEKT)
  II WARSTWA – SPOT 1 - C:0 M:0 Y:95 K:0 (BIAŁY PODDRUK)
  III WARSTWA – SPOT 2 -  C:95 M:0 Y:91 K:0 (BIAŁY PODDRUK)
  IV WARSTWA – SPOT 3 - C:5 M:95 Y:0 K:0 (VARNISH)
  V WARTSWA – SPOT 4 -  C:94 M:0 Y:2 K:0 (VARNISH)

  Dla białego poddruku muszą być zadane dwie warstwy o różnych składowych jak podano powyżej oraz ta zasada dotyczy varnishu.
  W przypadku, gdy praca nie wymaga zastosowania koloru białego lub lakieru varnish, należy pominąć odpowiednio tę warstwę, która nie została zadana.

  W foliach samoprzylepnych, w których stosowany jest druk UV, przy wyborze plotera prosimy przygotowywać pliki bez nadlewek. Prosimy również, aby linie cięcia nie przebiegały przez miejsca zadrukowane. Wynika to z faktu, iż druk UV jest drukiem twardym, na tyle nieelastycznym, że cięcie ploterem z nożem wleczonym, który stosuje się do przecinania folii nie jest możliwe. Prosimy o ustawianie linii cięcia w co najmniej 1 mm dystansie.
Produkty realizowane w technologii HARD SOLVENT: banery, siatki mesh, blueback
Produkty realizowane w technologii MILD SOLVENT: folie samoprzylepne, one way vision, canvas, banery, blockout PET. Realizujemy je na maszynie MIMAKI JV33.  
mild solvent ploter mimaki druk wielkoformatowy mil solvent
 

Naklejki drukowane są jednostronnie na białej foli samoprzylepnej. Druk 4+0 CMYK

Wydruk jest wycinany za pomocą plotera w pożądanym kształcie. Następnie powlekany jest przezroczystą żywicą. Z uwagi na fizyczne właściwości żywicy projekt nie może zawierać ostrych rogów - wszystkie rogi muszą być zaokrąglone. Minimalny promień zaokrąglenia narożników wynosi 0,5 mm


Podstawowe wymiary naklejek:

 • Najmniejszy rozmiar 5x5mm
 • Największy rozmiar 200x200mm
 • Większe naklejki są możliwe do zamówienia po indywidualnej kalkulacji.

Projekt do druku przygotowany w kolorystyce CMYK i rozdzielczości 300 dpi umieszczamy na stronie pierwszej.

Na drugiej stronie należy umieścić wektorowy kontur stanowiący linię cięcia naszej naklejki. Grubość linii powinna być ustawiona na rozmiar włosowy (0,001mm).

 • Spady od lini cięcia powinny wynosić 2mm
 • Całkowite sumaryczne pokrycie farbą 350%
 • Preferowany format plików to PDF. Przyjmujemy także pliki w formatach: CDR (najlepiej X5), AI, EPS.

Uwaga: żywica po nałożeniu może jak soczewka odbijać kolor nadruku i przebarwiać białe obszary. Szczególnie przy kolorze czerwonym białe elementy mogą sprawiać wrażenie różowych.


Zachęcamy do pobrania plików przykładowych.

 1. Przesłanie projektu:
  Do zamówienia należy wgrać spakowany plik, który będzie zawierał plik z projektem w odpowiednim formacie oraz podgląd projektu umieszczony na makiecie koszulki.
 2. Projekt do druku należy przygotować w przestrzeni kolorów CMYK.
  Projekty przygotowane w innych przestrzeniach kolorystycznych (np. RGB, Pantone, LAB) zostaną automatycznie przekonwertowane do przestrzeni CMYK, ponieważ w takiej przestrzeni pracują używane przez nas maszyny drukarskie. Konwersja do przestrzeni CMYK z innych przestrzeni wiąże się z dużym ryzykiem odchyleń kolorystycznych. W przypadku wystąpienia takich odchyleń nie bierzemy odpowiedzialności za kolory uzyskane w druku, a Klient nie może z tego powodu złożyć zastrzeżeń i reklamacji do zamówienia ani odstąpić od umowy. Oferujemy dodatkowo płatną usługę konwersji projektów do przestrzeni CMYK na życzenie Klienta.
  UWAGA! Monitory wyświetlają obraz w trybie RGB, zatem nawet projekt przygotowany w CMYK wyświetlony na monitorze nie będzie w 100% odzwierciedlał barw projektu w druku.
 3. Projekt nie może zawierać osadzonych profili kolorów.
  Jeżeli projekt zawiera profile kolorystyczne należy je usunąć.
 4. Obrazy rastrowe (bitmapy) użyte w projekcie muszą mieć rozdzielczość min. 300 dpi.
  Aby uzyskać dobrej jakości, czytelne i ostre wydruki projekt nie może mieć rozdzielczości niższej niż 200 dpi. Zalecaną rozdzielczość wynosi 300 dpi. Nie zalecamy stosowania rozdzielczości wyższej niż 300 dpi. Druk z plików o rozdzielczości poniżej 200 dpi jest możliwy tylko na odpowiedzialność Klienta. W takiej sytuacji Klientowi nie przysługuje prawo do reklamacji lub odstąpienia od umowy z powodu słabej jakości druku.
 5. Projekty należy przesyłać w formie plików PDF lub TIFF.
  Każdy projekt należy zapisać w osobnym pliku. Pliki PDF należy zapisać w trybie zgodności Acrobat 5 (PDF1.4).
 6. Projekty nie mogą zawierać dodatkowego tła.
  Projekt powinien być zapisany jako plik niezawierający tła. Pliki TIF, PDF powinny mieć zachowane warstwy przy zapisie, lecz wszystkie warstwy powinny być scalone do jednej zachowując tym samym przezroczyste tło, dzięki czemu widoczne będzie w których miejscach ma być kolor biały.
 7. Projekty nie mogą zawierać przezroczystości, soczewek, cieni lub innych efektów.
  Wszystkie zastosowane w projekcie efekty należy zamienić w obiekty (bitmapa 300 dpi CMYK). Jeżeli w projekcie występują tego typu efekty mogą one nie zostać wydrukowane lub zostać wydrukowane z wadami.
 8. Teksty użyte w projekcie muszą być zamienione na krzywe.
  Przed zapisaniem pliku zamień wszystkie teksty na krzywe (curves). Nie przyjmujemy do druku projektów z niezakrzywionymi tekstami.
 9. Linie użyte w projekcie powinny mieć minimalna grubość 0,5 mm dla projektów do druku bez poddruku lub 1,0 mm dla projektów do druku z poddrukiem.
  Jeżeli użyjesz cieńszych linii istnieje duże ryzyko, że nie zostaną one wydrukowane. Dotyczy to nie tylko linii jako obiektów czy konturów, ale również liter i cyfr.
 10. Kontury powinny zostać zamienione w obiekty.
  Jeśli w projekcie używasz konturów zamień je w obiekty, w przeciwnym razie mogą zostać wydrukowane z wadami.
 11. Projekt powinien być wyśrodkowany względem strony.
  Przed zapisaniem pliku wycentruj swój projekt względem strony, aby uniknąć niepożądanych przesunięć w umiejscowieniu nadruku.
   

Druk na PVC

Druk na tworzywach sztucznych PVC i PP odbywa się na maszynie KBA Genius S 52 UV w technologii bezwodnego druku offsetowego. Materiał PVC jest specyficznym i stosunkowo nowym materiałem w druku offsetowym. Odmienna struktura sprawia, że inaczej niż papier przyjmuje farbę. Z kolei farby stosowane do druku na PVC oraz sama technologia druku wygląda nieco inaczej niż na podłożach tradycyjnych. Stąd zdecydowanie odradzamy wszelkie sugerowanie się kolorystyką prac drukowanych wcześniej na papierze.

Tworzywa sztuczne są trudnym materiałem do druku, do tego jeszcze dochodzą skazy występujące w dostarczanym surowcu PVC. Najczęściej wpływ na ostateczną jakość druku mają wady powierzchni arkusza (np. niewielkie wgłębienia), pył z tworzywa pojawiający się w druku na ciemnych tłach oraz zmienne w czasie napięcie powierzchniowe arkuszy. Wspomniane napięcie ma wpływ na wiązanie się farby z podłożem i może powodować większą podatność na ścieranie farby. Cały czas pracujemy nad tym, aby wyeliminować widoczne skutki wad materiałowych, lecz nie na wszystkie mamy wpływ. Dbamy, aby otrzymali Państwo produkt jak najlepszej jakości i niskiej cenie. Pomimo perfekcyjnego przygotowania maszyny do druku, mogą występować wymienione wyżej skazy w druku, a różnice kolorystyczne w obrębie tego samego nakładu mogą być większe niż w druku na papierze i określonej w normie druku offsetowego dla papieru.

Ze względu na specyfikę materiału tolerancja obróbki introligatorskiej jest tu nieco większa niż przy klasycznej obróbce papieru. Materiał otrzymywany przez nas od producenta ma większą tolerancję wymiarów, już przed obróbką. Stąd też przy cięciu PVC mogą wystąpić różnice sięgające powyżej 1 mm.
Unikaj ciemnych, jednokolorowych teł (np. w kolorze brązowym, fioletowym, granatowym). Z naszego doświadczenia wynika, że najlepsze efekty dają projekty zróżnicowane kolorystycznie. Minimalne nasycenie kolorystyczne w druku na PVC wynosi 7% jednego koloru.

Czerń w druku UV na PVC uzyskiwana jest inaczej niż przy klasycznym druku offsetowym na papierze. Przy czarnych aplach, dla osiągnięcia zadowalającego efektu wizualnego zalecane jest stosowanie 100 % K (czarnego) oraz dodanie po 30 % pozostałych kolorów CMY.

Unikaj w projektach ramek na obrzeżach projektu - mogą one uwidaczniać nieznaczne przesunięcia podczas cięcia.
Rodzaj tworzywa z którego są wykonane produkty plastikowe takie jak np. wizytówki plastikowe 0,7mm ogranicza możliwości ich personalizacji, nie jest możliwa numeracja czy zadruk kart w typowych drukarkach do personalizacji kart kredytowych (np. drukarkach sublimacyjnych). Wybrane produkty PVC z naszej oferty personalizujemy we własnym zakresie.

Na tworzywach sztucznych można pisać markerami do płyt CD. Jeśli chcesz aby na kartach umieszczane były podpisy wykonywane np. długopisem zalecamy skorzystanie z opcji personalizacyjnej paska do podpisu

Najczęstsze błędy

Wgrany plik ma inne parametry niż podano w zamówieniu.
Wymiary, ilość stron lub rodzaj uszlachetnień musi zgadzać się ze złożonym zamówieniem.
Wgraj poprawny plik lub skontaktuj się z biurem obsługi klienta w celu zmiany zamówienia.
Przykład?
Zamawiasz katalog 16 - stronicowy, podczas gdy Twój plik z projektem zawiera tylko 12 stron.
niezgodnosc
W projekcie znajdują się elementy, które nachodzą na linię cięcia.

Wszystkie istotne elementy projektu muszą być odsunięte w bezpieczny margines, czyli o 3mm od linii cięcia.

Odsuń wszystkie teksty, logo lub zdjęcia. W przypadku zastosowania ramek sugerujemy odsunięcie ich od brzegu o 5 mm.
margines
Tło projektu nie jest wyciągnięte poza linię cięcia.

Po docięciu mogą być widoczne białe, niezadrukowane krawędzie – unikniesz tego stosując spady.

Rozciągnij tło o 2mm poza krawędź projektu na pole spadu.
spady
W pliku znajduje się tekst sformatowany czcionką dostępną jedynie na komputerze autora projektu.

Otworzenie pliku na innym komputerze skutkuje wyświetleniem tekstu czcionką zastępczą, a przez to całkowitą zmianą wyglądu projektu.

Zaznacz wszystkie teksty i zamień je na krzywe. Corel: CTRL+Q; Illustrator: SHIFT+CTRL+O Photoshop SHIFT+CTRL+E (aby zrasteryzować kompozycję) Jeśli zapisujesz projekt do pliku PDF wystarczy, że osadzisz czcionki.
krzywe
Suma poszczególnych składowych wypełnienia w projekcie przekracza normę dla danego podłoża.

Wydruk ze zbyt dużą ilością farby skutkuje dłuższym czasem schnięcia farby przez co zadrukowana strona arkusza może odbijać ślad na sąsiednim arkuszu. W ekstremalnych przypadkach arkusze mogą skleić się ze sobą lub farba może po prostu zejść z podłoża. Z kolei wypełnienie poniżej 5% na wydruku będzie praktycznie niewidoczne.

Zapoznaj się z dopuszczalnymi wartościami nasycenia i stosuj sprawdzone kombinacje składowych dla głębokiej czerni np. C30/M30/Y30/K100

Korekta nafarbienia w programie Photoshop:
Obraz > Dopasowania > Kolor selektywny > Kolory: Czarne > korekta suwakami: Niebieskozielony, Karmazynowy, Żółty – obniżyć; Czarny – dodać.
nafarbienie
W projekcie występuje duża ilość drobnego tekstu wypełniona czterema kolorami składowymi.

Idealne pasowanie kolorów względem siebie nie zawsze jest możliwe z przyczyn technologicznych. Niewielkie przesunięcia akceptowalne na grafice będą widoczne na tekście powodując zanik ostrości liter i pogarszając jego czytelność.

Zastosuj dla tekstu w stopniu 8-12 pkt wypełnienie tylko czarnym C0/M0/Y0/K100. Zwróć szczególną uwagę na kolor tekstu podczas wklejania z edytora do programu graficznego.
czarny-tekst
Projekt do druku powinien być w kolorystyce CMYK; mimo to zastosowano wypełnienia RGB, PANTONE lub inne.

Po konwersji do przestrzeni CMYK kolory RGB mogą znacznie różnić się od zadanych pierwotnie, za co drukarnia nie bierze odpowiedzialności.

Aby zachować pełną kontrolę nad wyglądem projektu nie stosuj kolorów innych niż CMYK lub samodzielnie zamień RGB na CMYK.
kolory-dodatkowe
Elementy projektu nie schodzą się z przewidzianymi miejscami składania użytku.

Ramki, krawędzie zdjęć itp. powinny stykać się z linią wyznaczającą falcowanie lub pozostać względem niej w symetrycznych odstępach.

Pobierz makiety i korzystaj z nich podczas projektowania.
falcowanie
Uszlachetnienie zostało zamarkowane w nieprawidłowy sposób.

Maska lakieru, wzór tłoczenia itp. formy uszlachetnień muszą być oznaczone jako obiekt wektorowy o wypełnieniu C0/M0/Y0/K100; spasowany z elementami drukowanymi; umieszczony na osobnej stronie pliku.

Zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi przygotowania projektu z uszlachetnieniami.
oznaczenie-uszlachetnien
Elementy projektu przewidziane do uszlachetnienia są w rozmiarze innym niż zalecany.

Lakier wybiórczy, tłoczenie itp. formy uszlachetnienia mają swoje technologiczne ograniczenia, które należy uwzględnić podczas projektowania.

Zapoznaj się z wymaganiami stosowania uszlachetnień.
male-elementy
Projekt nie znajduje się na środku strony lub zawiera ukryte elementy uniemożliwiające jego wycentrowanie.

Prawidłowe przygotowanie pliku do druku wymaga wycentrowania grafiki na stronie oraz spasowanie pierwszej i drugiej strony względem siebie. Każda strona projektu musi znajdować się na osobnej stronie pliku.

Ustaw stronę roboczą w formacie netto (format gotowego użytku) oraz dodaj spady, a następnie zgrupuj i wyśrodkuj grafikę. Powtórz czynność dla strony drugiej – jeśli jest.
naswietlarka-ctp
Próba otworzenia pliku kończy się błędem programu.

Plik uległ uszkodzeniu podczas zapisu, wgrywania do zamówienia lub na skutek innych czynników.

Spróbuj ponownie zapisać plik i wgrać go do zamówienia.
uszkodzony-plik
Plik został zapisany w rozszerzeniu innym niż akceptowalne.

Preferowanym formatem plików do druku jest PDF. Przyjmujemy także pliki otwarte utworzone w powszechnie stosowanych programach graficznych; zapisane w rozszerzeniach ai; cdr; eps; jpg; tif; psd. Nie przyjmujemy plików, przesyłanych przez zewnętrzne strony typu wetransfer, dropbox, dysk google.

Zapisz plik otwarty lub PDF korzystając ze wskazówek z działu Zapis projektu do PDF
rozszerzenie
Nazwa pliku wprowadza w błąd i uniemożliwia poprawną weryfikację.

Nasi weryfikatorzy przystępując do sprawdzania wybierają ostatni plik wgrany do zlecenia.

Nazewnictwo plików powinno być jednoznaczne i nie pozostawiać wątpliwości co do poprawnej wersji, kolejności stron itp.
nazwa-pliku
Niepoprawny plik wgrany do zlecenia ponownie mimo wcześniejszych uwag.

Jeśli zamówienie zostało wstrzymane z powodu błędu pliku nie zostanie ono przekazane do realizacji dopóki plik nie zostanie poprawiony.

Dokonaj poprawek zasugerowanych przez naszego grafika lub jeśli nie masz takiej możliwości dodaj uwagę do zamówienia: “Druk na własną odpowiedzialność”
niepoprawiony
Kolejność stron nie wynika z projektu, struktury pliku, nazwy ani dodatkowych informacji.

Dla produktów foliowanych, składanych np. folderów reklamowych itp. kluczowe znaczenie ma porządek stron projektu.

Zadbaj o prawidłowy układ stron przyjmując zasadę, że pierwsza strona w pliku to awers/strona foliowana/front/okładka.
kolejnosc
Z projektu ani dodatkowych informacji nie wynika jak ma wyglądać personalizacja.

Dane, kod kreskowy, grafika itp. elementy personalizowane powinny być oznaczone w sposób jednoznaczny i wyraźny.

Na dodatkowej stronie projektu umieść elementy personalizowane w pożądanych miejscach.
podglad-perso
Dla wypełnienia i obrysu niektórych elementów projektu zastosowano atrybut Overprint (nadruk).

Farby CMYK są półtransparentne, dlatego aby nie mieszały się ze sobą (jak w trybie Multiply) obiekty znajdujące się wyżej wycinają pod sobą tło do papieru podczas naświetlania – tryb Knockuot. Przeciwieństwem tego jest tryb Overprint – sprawia, że dany obiekt nie wycina pod sobą tła, a zostaje nadrukowany na pozostałych kolorach – kolor zostaje zmieszany.

Overprint powinien być stosowany jedynie dla: drobnych, czarnych tekstów (aby na skutek złego pasowania nie pojawiły się białe obwódki wokół liter); oraz dla koloru specjalnego White w druku na podłożu przezroczystym.

UWAGA: Dla tekstów i obiektów wektorowych przygotowanych w kolorystyce 100% K, w procesie produkcji automatycznie nadawane jest nadrukowanie.
overprint

Czarne tła - aple w projekcie powinny zawierać oprócz 100% K domieszki pozostałych kolorów, np. 100K, 30C, 30M, 30Y. Tak zdefiniowany kolor zapewnia nam intensywną jednolitą czerń na całej powierzchni tła.

Zdefiniowanie czerni z samego koloru K (100K, 0C, 0M, 0Y) spowoduje niepożądane efekty takie jak słabsza czerń, widoczny pył z papieru na ciemnym tle, czy niejednolitość czerni w przypadku, gdy pod czarną aplą są inne obiekty graficzne, np. bitmapy. Dla obiektów wektorowych w kolorze 100%K automatycznie jest nadawany nadruk, dlatego może powstać efekt opisany powyżej. Z tych przyczyn zaleca się stosowanie dodatkowych kolorów CMY w czarnych tłach.
 
overprint
W projekcie zastosowano efekty specjalne programów graficznych (Corel, Illustrator, InDesigne, Photoshop i inne).

Soczewka, cień, przezroczystość, wypełnienie tonalne, tryby mieszania itp. mogą być nieprawidłowo interpretowane przez inne urządzenia, czego efektem jest niezamierzona zmiana wyglądu projektu.

Zaznacz tło i część projektu, w której użyto efektów, a następnie przekształć je w bitmapę na ustawieniach 300 DPI CMYK
efekty-corel
Duża liczba krzywych scalona w jedną całość.

Zbyt duża ilość krzywych może spowodować nieprawidłowy odczyt pliku po jego konwersji do formatu postscriptowego, a przez to - zniknięcie niektórych obiektów na wydruku.

W programie Corel zgrupuj krzywe w kilka obiektów.
duzo-krzywych
Obrazy użyte w projekcie mają rozdzielczość większą lub mniejszą niż 300 ppi

Mniejsza rozdzielczość powoduje utratę jakości: brak ostrości i nieczytelność. Rozdzielczość większa niż 300 ppi nie przekłada się na wyższą jakość wydruku,a wymaga ponownego próbkowania w dół co może paradoksalnie pogorszyć jakość obrazu.

Upewnij się, czy użyte w projekcie bitmapy mają rozdzielczość 300 ppi. Jeśli zapisujesz plik PDF
naswietlarka-ctp
Projekt zapisano jako TIF z kompresją LZW lub głębią kolorów inną niż 8-bitowa.

Plik przygotowany w trybie 16- lub 32-bitowym lub z kompresją LZW ulegnie zniekształceniu podczas rozbarwienia.

W programie Photoshop projektuj w trybie 8-bitowym i zapisz TIF bez kompresji LZW.
naswietlarka-ctp
Gwarantujemy najwyższą jakość!
Na naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w Polityce prywatności.
Akceptuję
Darmowa wysyłka